ISO certifikát vzbuzuje důvěru a pomáhá zvýšit efektivitu firemních procesů

Obsah článku:
  1. Certifikát ISO 9001
ISO certifikát. Pojem, se kterým jste se již jistě mnohokrát setkali, ale možná si dost dobře neumíte představit, jaký jeho skutečný význam. Pod zkratkou International Organization of Standardization se neskrývá jen nálepka, která navozuje u držitele certifikátu navozuje dojem profesionality. Definuje systém managementu jakosti a v praxi má skutečný význam. My se dnes zaměříme na jednu z nejznámějších norem a to certifikát ISO 9001, který spadá do množiny nejznámějších norem s označením ISO 9000. Ta obsahuje ještě další dva standarty a to ISO 9002 a 9003. Současný počet norem čítá více než 18 000 certifikátů držitelů certifikátu ISO 9000 je na světě přes milion. Historie této normy spadá do roku 1987 a její vychází z řady norem BS 5750 (British Standard). V roce podlehly ISO certifikáty jistým úpravám a revizím, ale ucelenou podobu dostala řada ISO 9000 až v roce 2000 (došlo ke sloučení standardů ISO 9001, 9002 a 9003). V roce 2008 tyto ISO certifikáty doplnila norma ISO 9004, která však fungující systémy pouze rozšířila. Zaměřme se však na certifikáty s označením 9001.

Certifikát ISO 9001

Mezinárodně uznávaný certifikát je zaměřen na řízení jakosti a může ho využít jakákoliv společnost, která se zabývá výrobou, distribucí nebo servisem. Je platný po dobu tří let a poté je nezbytné absolvovat recertifikační audit. Ale proč věnovat čas a firemní finance na získání certifikátu? Prostřednictvím certifikátu svým dodavatelům a zákazníkům dokážete, že máte řízení firemních procesů pod kontrolou a vzbudíte v nich důvěru. Někteří dodavatelé na certifikátu dokonce trvají a vám se tak otevřou nové možnosti. V neposlední řadě vám mohou ISO certifikáty pomoct k efektivnějšímu chodu firmy. Standard ISO 9001 je jednoduchý, univerzální a vychází z osvědčených postupů. Jen v České republice je téměř 6 tisíc jeho držitelů a není pravda, že certifikaci podstupují především velké společnosti - mezi držiteli jsou malé firmy od dvou zaměstnanců. Proces ISO certifikace není složitý a časově náročný. Konkrétní postup závisí na typu certifikátu, ale u normy ISO 9001 obvykle trvá pouhé tři dny. První den proběhne prozkoumání dokumentace, den poté prověření plnění požadavků normy a následně dohledový audit. Tip na závěr: Rozhodnete-li se pro absolvování certifikace, nenechte se zlákat příliš nízkou cenou, která se vymyká průměru. Může se za ni skrývat slabá důvěryhodnost, nedostatečně provedené ověření nebo dokonce absence akreditace na straně certifikační společnost - udělený certifikát tak nebude platný.

Publikováno: 02. 03. 2014

Kategorie: Podnikání

Autor: admin

Tagy: ISO 9001 | ISO certifikace | ISO certifikáty | jak získat ISO certifikát