skartace praha

Potřebujete znehodnotit citlivé dokumenty?

Téměř každá firma dnes operuje s citlivými informacemi. To, jak nakládat s těmi elektronickými, bude od května příštího roku řešit GDPR – nová legislativa EU. Jak ale naložit s papírovými daty, která už není zapotřebí skladovat? Na tom se nic nemění, musíte je skartovat. Různé dokumenty je potřeba uchovávat...