5 nejčastějších chyb při tvorbě SWOT analýzy

SWOT analýza je obecně známou metodou zhodnocení stavu podniku nebo projektu. S počátečními písmeny slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby) se buď přímo nebo prostřednictvím článků a školení setkala většina z nás. I když se rozdělení jednotlivých faktorů do 4 kvadrantů zdá být jednoduchou záležitostí, často se při tvorbě SWOT analýzy chybuje. V dnešním článku se podíváme právě na pět nejčastějších chyb.

1. Nejasné zadání SWOT analýzy

I když se to na první pohled nezdá, na provedení funkční SWOTky potřebujete dostatek času. Pokud po vás někdo bude chtít její sepsání do druhého dne, tak si můžete být téměř jistí, že toho o SWOT analýze mnoho neví. Klíčovou roli hraje také zadání. Pokud vám někdo řekne: „Udělej mi SWOTku pro větší růst produktu“, je to zadání velmi nejasné. V lepším případě by mělo zadání vypadat alespoň takto: „Udělej mi SWOTku, se kterou bychom do tří let dosáhli většího růstu produktu v souladu s podnikovou strategií.” Proč je druhá formulace zadání lepší? Obsahuje totiž konkrétní faktory, jako je časový horizont a podniková strategie, která vám poskytne alespoň základ vnitřního prostředí pro definici silných a slabých stránek. Navíc SWOT analýzu prakticky nemá smysl vytvářet, dokud nemáte definovaný cíl, ke kterému vás má analýza posunout.

2. Tým, který na SWOT analýze pracuje

I když je někdy dobré vyslechnout si názory lidí z jiných oddělení, v případě tvorby SWOT analýzy to může být spíše ke škodě než k užitku. Proto se při sestavování týmu zamyslete, kdo je např. v otázkách financování projektu, na který SWOTku tvoříte, klíčovou osobou. Správně zvolený tým vám do analýzy přinese zásadní faktory opřené o fakta a data. Pokud se z práce na analýzy stane celopodniková záležitost, možná se hodně nasmějete, ale ve výsledku budete mít velké množství neurčitých pojmů a díky překřikujícím se kolegům si budete připadat jako na tržišti.

3. Nesprávné zařazení faktorů SWOT analýzy

Pokud pomineme, že někdy jsou do SWOT analýzy zahrnuty faktory, které nejsou měřitelné, a tím pádem do ní nepatří (například přátelská atmosféra), často působí problémy to, do jakého kvadrantu jednotlivé faktory zařadit. Častá bývá záměna silných stránek a příležitostí a naopak. Proto pamatujte, že silné stránky patří do vnitřního prostředí firmy, jsou tedy něčím, co můžeme z pozice managementu ovlivnit. Příležitosti jsou věci mimo sféru našeho vlivu, k jejichž využití můžeme použít právě vnitřní silné stránky.

4. Faktory bez priorit

Když dokončíte práci na vytvoření faktorů SWOT analýzy a jejich rozřazení do kvadrantů, dejte faktorům příslušné priority. V průběhu tvorby analýzy se totiž objeví celá řada faktorů a není v lidských silách, abyste se zaměřili na všechny z nich. Priority by měly být v souladu s vaší podnikovou strategií nebo zkrátka s tím, co chcete díky SWOT analýze začít řešit.

5. Analýza bez strategie

Vytvořením SWOT analýzy práce nekončí. Právě naopak! SWOT analýza je totiž pouze analýza, nikoliv strategie. Definice jednotlivých faktorů je spíše jen odrazovým můstkem pro tvorbu strategií pro využití příležitostí nebo například pro odvrácení hrozeb. Bez navazujících strategií máte jen papír rozdělený na čtyři části s různými pojmy.

Publikováno: 07. 05. 2021

Kategorie: Podnikání

Autor: admin