Ochranná známka je cenným obchodním aktivem firmy – nezapomínejte na ni při svém podnikání

Dnes a denně slýcháme o různých sporech ohledně ochranných známek. Pro podnikatele by proto mělo být samozřejmostí název své společnosti, ale i používaných značek, chránit formou ochranné známky. A to včas a správně. Pro někoho jsou aktivity kolem registrace ochranné známky naprosto neznámé a vůbec neví, kde začít. Někomu jinému se najímat na tuto činnost odborníky může zdát zbytečné. Nepodceňujte to. Malá investice do specializovaných služeb se vyplatí. Nesprávně zaregistrovaná ochranná známka vede k námitkám ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví (UPV). Obvykle na ně neumíme správně reagovat. Pokud na tyto námitky včas neodpovíme a nevyhovíme jim, je naše žádost zamítnuta. Finance zaplacené za registraci ochranné známky se nevrací.

Předejděte námitkám i zamítnutí ochranné známky

Kvalitní firma, která se zabývá registrací ochranných známek, přitom dokáže předejít nejen zamítnutí ochranné známky, ale už i samotnému vzniku námitek. V první řadě by každému podání žádosti o registrace měla předcházet profesionální rešerše. Ta se dělá v registru ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví. A i když je přístup do této databáze veřejný, udělat rešerši správně není pro laika snadné.

Ochranné známky v mezinárodním kontextu

Věc dnes navíc komplikuje globalizovaný trh. Málokterá firma nechce proniknou i na zahraniční trhy, například evropské či do USA. Zde si už nevystačíme se znalosti českého prostředí. Známku si samozřejmě máme možnost registrovat i mimo ČREvropské ochranné známky registruje Úřad Evropské unie pro ochranné známky (EUIPO). Ve Spojených státech je to Úřad průmyslového vlastnictví USA (USPTO). Tady již je skutečně na místě přizvat odborníky, kteří s registrací pomohou. Někdy je lepší o pomoc žádat ještě před tím, než začneme novou značku definitivně zavádět a investovat do její propagace. Rebranding značky je velice nákladná záležitost a dokáže zcela setřít dosavadní úspěchy značky. Proto je dobré každou nově vznikající značku hned při startu posuzovat i z hlediska možnosti registrace ochranných známek nejen v ČR, ale i na světových trzích. K tomu je důležité brát v potaz dostupnost volného doménového jména.

Pořád je vaše firma bez ochranné známky? Nebo si nechráníte své značky?

Děláte rozhodně chybu! Zejména pokud spouštíte reklamní kampaň, měli byste mít ochranné známky již dopředu ošetřeny. Nejlépe nejen ve stavu podání, ale skutečně ve stavu zaregistrování, což je záležitost 5 až 8 měsíců. Stejně tak je důležité mít ochrannou známku ošetřenou, pokud dochází k odchodu společníků z firmy. Rozhodla se vaše firma expandovat pomocí franchisingu? Bez registrovaných ochranných známek s tím nezačínejte. V zahraničí je registrace ochranných známek důležitou i z daňových důvodů.

Najměte si na registraci ochranné známky specialisty

Nelze rozumět všemu a pomoc odborníků v tak klíčové záležitosti, jakou jsou ochranné známky, se rozhodně hodí. Nechte si ochranné známky registrovat profesionálně firmou eTuls International CZ. A nejen to. Firma vám nabídne rovněž komplexní péči o ochranné známky, včetně řešení licenčních smluv a franšíz, zákonných zdanění licenčních poplatků, převodů ochranných známek či prodloužení jejich platnosti.

Publikováno: 01. 12. 2018

Kategorie: Podnikání

Autor: admin