Prach, který exploduje, není v průmyslu žádnou zvláštností

Usazený prach si většinou nespojíme s nebezpečím, ale spíše nepořádkem. V průmyslových provozech může ale usazený prach znamenat velký problém kvůli riziku výbuchu.

Výbušný prach

Pro zajištění bezpečného pracovního prostředí je v provozech a výrobách nutná včasná likvidace prachu a dalších nečistot, což zajišťují filtrační systémy a odsávání prachu. Nejen proto, že pokud by se prach neuklízel, brzy by se přes něj nedalo projít ani používat potřebné stroje, ale také kvůli bezpečnosti. S prachem si většinou žádná rizika nespojujeme, výbušné vlastnosti v nás evokují spíše kapaliny a plyny než prach. U něj si výbuch dokážeme představit jen ve filmu, kdy střelným prachem kovbojové ani padouši nešetřili. Přesto i běžný prach může být rizikem, a to bez ohledu na odvětví průmyslu nebo jeho zaměření. Některé typy prachu už ve vrstvě vysoké pouhý jeden milimetr vytváří prostředí s rizikem požáru nebo výbuchu. Kvalitní odsávání a filtrace vzduchu je tak naprosto nezbytná pro bezpečné prostředí, bez likvidace prachu by byli pracovníci i stroje vystaveni zbytečným rizikům. Mnoho provozů tak má nutnost odsávání prachu ukotveno v interních normách a nařízeních.

Důležitý je stupeň rozmělnění

Každý druh organického prachu se považuje za explozní, tedy všechny typy prachu, které vznikají v potravinářském průmyslu. K vytváření elektrostatického náboje jsou náchylné škroby, mouky, cukry, kakao, senný a obilný prach a další. Nebezpečný je také uhelný prach, který již mnohokrát svou sílu ukázal a nejčastěji se s ním setkáme v elektrárnách a teplárnách. Bezpečný není ani dřevní prach v dřevozpracujících závodech a výrobnách nebo papírenský prach, vznikající při ořezávání papíru v tiskárnách a knihařstvích. Odsávání explozního prachu co nejblíže místu jeho vzniku je tak důležité v každém typu průmyslu, a to i tam, kde bychom žádný problém nečekali. Na výbušnost má totiž vliv i stupeň rozmělnění surovin, proto i prach z hliníku nebo železa může být nebezpečný, přestože v kompaktním stavu se jedná o nehořlavé látky. O explozním prachu se moc nemluví, spíše jen okrajově, proto i povědomí o jeho nebezpečí není velké. Nutná likvidace prachu se však týká i sléváren, brusíren, dolů nebo třeba oblasti automotive.

Publikováno: 01. 12. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: admin