Reklamace bývají nepříjemné a někdy i nákladné — pomůže vám s nimi ale pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany - reklamace

Nejspíše víte, že ať už jste si koupili zboží, nebo objednali službu, u nichž se vyskytly potíže — zboží bylo vadné, služba nebyla odvedena tak, jak měla —, máte ze zákona nárok danou věc či službu reklamovat. Mnohdy se reklamace obejde bez komplikací a prodejce či poskytovatel služby vám zboží opraví či vymění, respektive adekvátním způsobem opraví nebo nahradí vzniklé vady. Někdy se ale může vymáhání oprávněných nároků zkomplikovat a mnohdy se neobejde bez pomoci právníků a zkušených odborníků na ochranu spotřebitele. Víte ale, že vám v takové situaci může pomoci pojištění?

Pojištění právní ochrany uplatníte i při reklamaci

Ačkoli tuzemská legislativa poskytuje spotřebitelům poměrně kvalitní ochranu a zajišťuje jim dobrou oporu při snaze domoci se reklamace zboží či služeb, tak pokud druhá strana (prodejce, obchodník, řemeslník, firma) nebude během reklamačního procesu ochotna spolupracovat, může se i zdánlivě jednoduchá reklamace proměnit v těžkou a dlouhodobou právní bitvu. Ta se už ale neobejde bez nemalých finančních nákladů, které budete muset vynaložit nejprve vy sami. Vítanou pomocí vám proto v takové situaci může být pojištění právní ochrany, které pojišťovny nabízejí buďto samostatně, nebo jako připojištění v rámci pojištění majetku.

Pojišťovna za vás sice spor s prodejcem či poskytovatelem služeb nepovede, ale pojistné plnění ze sjednané pojistky vám zajistí úhradu účelně vynaložených finančních prostředků, které v rámci takového sporu budete musit zaplatit — ať už se bude jednat o náklady na právní zastupování a právní poradenství, výdaje na soudní řízení nebo třeba nezbytné znalecké posudky, které mnohdy tvoří důležitou součást argumentační výzbroje tohoto typu právních sporů.

Jak pojištění právní ochrany funguje?

Například u Kooperativy si můžete pojištění právní ochrany sjednat dvěma způsoby, které se liší rozsahem krytí — širší varianta zahrnuje i události související s majetkem a provozem vašeho vozidla. V obou případech se ovšem vztahuje nejen na toho, kdo pojištění sjednává, ale i na všechny další členy domácnosti.

Spotřebitelské spory zpravidla představují náklady v řádu vyšších desetitisíců korun, což už není částka nijak zanedbatelná. Při sjednávání pojistky si proto dle svého uvážení zvolíte maximální výši pojistných limitů za jeden rok — je na vás, zda to bude 100 nebo 500 tisíc korun.

Ceny právních služeb totiž bývají zpravidla určovány hodinovou sazbou, která se běžně pohybuje v tisících korun. Například za pět hodin konzultací a příprav a realizace podkladů tak můžete zaplatit i 10 000 Kč, další tisíce vás bude stát případné zastupování během soudního sporu. V řádech tisíců korun se rovněž pohybují ceny znaleckých posudků, které při reklamačních sporech najdou uplatnění především tehdy, když druhá strana odmítá reklamaci uznat.

Z této finanční rozvahy jasně vyplývá, že pokud by se jednalo o reklamaci zboží či služeb v hodnotě několika desítek tisíc korun, mohly by náklady na právní pomoc činit třeba i více než 50 % ceny zboží či služby  což řadu zákazníků mnohdy vede k rozhodnutí, že se do podobných sporů raději ani nepouštějí. S pojištěním právní ochrany je však právo na vaší straně. A za cenu hodinové sazby služeb právníka získáte spolehlivou pojistku na celý rok, která za vás všechny případné náklady tohoto typu uhradí.

Publikováno: 02. 04. 2024

Kategorie: Finance

Autor: admin