cestovní pojištění do zahraničí

Vhodně zvolené pojištění vám může zachránit krk

Pojištění je závazek mezi pojistitelem a pojistníkem, jehož cílem je ochrana pojistníka před určitými riziky. Pojištění lze rozdělit na základě různých hledisek, například podle obsahu na pojištění osob (úrazové, nemocenské, důchodové), pojištění majetku (havarijní, proti odcizení, živelné) a pojištění...