studijní obor multimediální tvorba

Multimediální tvorba: Obor, který studenty baví a má budoucnost

Máte ve svém blízkém okolí někoho, kdo si právě vybírá střední školu? Pak jistě moc dobře víte, že jde o důležitý krok, který může do značné míry ovlivnit budoucnost dotyčného. Studium na renomované škole je předpokladem budoucího uplatnění na pracovním trhu, a proto je třeba vybírat obezřetně. S ohledem na...