Efektivita telemarketingu závisí především na schopnostech operátora

Telemarketing je často opomíjený způsob akvizice nových a udržování stávajících zákazníků. Přitom může být velmi efektivní, ovšem musí se vzít za správný konec. V tomto článku se dočtete o členění a výhodách, které může přinést vašemu podnikání.

Co je to telemarketing?

Definice telemarketingu by mohla znít takto: jedná se o přímý marketingový systém, kterým lze prostřednictvím jednoho nebo více médií získat odezvu zákazníka, nebo realizovat transakci. Ve srovnání s jinými způsoby komunikace má podstatnou výhodu, a to měřitelnost. Z tohoto důvodu se telemarketingu často přezdívá „marketing přímé objednávky“.

Operátor to nemá jednoduché

Opravdu efektivní telemarketing vždy závisí na schopnostech operátora. Musí být rychlý, zdvořilý, připravený, přesný, profesionální, praktický a pozitivní. Většina profesionálních call center školí pracovníky na základě úspěšné metody AIDA – Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (touha), Action (akce).

Aktivní vs. pasivní telemarketing

Telemarketing lze rozdělit na aktivní a pasivní podle toho, zda operátor osloví klienta, nebo klient operátora. Aktivní telemarketing neboli OUT BOUND spočívá v aktivním telefonování. V praxi se může jednat o oslovení nových zákazníků, průzkum trhu, ale také zjišťování spokojenosti stávajících klientů. Výhoda spočívá v možnosti volby cílové skupiny a v měřitelnosti. Obecně je aktivní telemarketing finančně a časově náročnější než pasivní telemarketing. Pasivní telemarketing neboli IN BOUND má podobu infolinky, kterou zákazníci využívají pro své dotazy, ale také pro případ, že preferují objednávku prostřednictvím telefonu.

Jak na telemarketing snadno a rychle?

Vlastní telemarketingové oddělení není pro drtivou většinu firem rentabilní. Mnohem výhodnější je outsourcing – například profesionální call centrum Praha, které má s telemarketingem bohaté zkušenosti a nabízí aktivní i pasivní formu.

Publikováno: 23. 04. 2018

Kategorie: Marketing

Autor: admin

Tagy: call centrum praha | telemarketing