Investice do podílových fondů

Peníze by neměly jen tak volně ležet. Naopak by se měly rozmnožovat, což bohužel spořící účty či termínované vklady nezajistí. Úroková míra je velmi malá a není divu, že se stále častěji poohlížíme po výnosnější alternativě. Pokud vás lákají investice, zkuste to s podílovými fondy! Podílový fond je populární investiční nástroj, který má podobu souboru majetku. Nemá právní subjektivitu a v podstatě jde o jakési sdružení aktiv, které spravují investiční společnosti. Základní jednotkou podílového fondu je podílový list a jeho držitel (investor) se nazývá podílníkem.

Proč se podílové fondy používají?

Důvodů je hned několik. Množství emitovaných podílových listů není omezené a stejně tak i časová působnost fondu. Investor nemusí sledovat vývoj trhů, protože se o jeho majetek stará investiční společnost. Podílové listy lze kdykoliv prodat za tržní cenu. Výhoda podílových fondů spočívá také v diverzifikaci rizik – fond většinou spravuje širokou škálu aktiv a nastanou-li problémy s jedním cenným papírem, nemusí se výrazně projevit na celé investici. A konečně sdružovací efekt – vzhledem k vysokému kapitálu mohou investoři vydělávat na cenných papírech, které by si jinak (vzhledem k omezenému kapitálu) nemohli nakoupit.

Podílové fondy lze rozdělit do několika kategorií a to na podle

obsahu – např. akciové, dluhopisové, komoditním devizové nebo nemovitostní fondy investiční strategie – např. teritoriálně zaměřené, sektorové, chráněné nebo dividendové fondy cílové skupiny investorů – např. mass retail fondy, fondy kvalifikovaných investorů, fondy pro institucionální investory způsobu řízení – aktivně a pasivně řízené fondy, indexové fondy Tip: Díky portálu PenízeNavíc.cz můžete podílové fondy porovnávat a sledovat jejich vývoj. Pozn. autora: Článek má pouze informativní charakter a není přímou nabídkou investic. Pokud vás investování do podílových fondů zaujalo, doporučujeme návštěvu finančního poradce či důkladné studium problematiky. Spoustu informací najdete na výše zmíněném portálu PenízeNavíc.cz.

Publikováno: 20. 08. 2014

Kategorie: Finance

Autor: admin

Tagy: jak investovat do podílových fondů | podílové fondy | typy podílových fondů