Jak na import zboží z Číny aneb administrativě se nevyhnete

Heuréka! Objevili jste skulinku na přesyceném trhu, vyhledali ideálního dodavatele z Číny, ale najednou jste zjistili, že zboží budete muset proclít a dle platných předpisů taky zdanit. Pokud se v problematice neorientujete a zajímá vás, na co se musíte připravit, pak jsou následující řádky určeny právě vám. Dnešní téma zní – Jak proclít zboží při importu z Číny?

V některých případech se clu vyhnete

Celní řízení neprobíhá především v u menších zásilek neobchodního charakteru nebo zboží, které si z Číny dovezete coby turista (tedy pro vlastní potřebu). Pokud si myslíte, že díky výjimkám dokážete CLO obejít, musíme vás zklamat. Případy, kdy je clo prominuto, jsou striktně vymezeny množstvím a hodnotou. To platí zejména pro alkohol a tabákové výrobky. Zajímají-li vás aktuální informace, koukněte se na oficiální stránky celní správy (www.celnisprava.cz/cz/clo). Najdete zde hodnotové a množstevní omezení zásilek, které byly osvobozeny od cla, ale také DPH a spotřební daně.

Většinou však clo neobejdete...

Vzhledem k tomu, že hodláte dovážet větší množství zboží, které se chystáte přeprodávat, tak se celním povinnostem nevyhnete. V rámci opakovaného dovozu obchodního zboží do EU a opakovaném vývozu mimo EU je prvním krokem registrace na příslušném celním úřadu. Zde získáte tzv. číslo EORI, které budete uvádět do celních dokladů.

Průběh celního řízení

Na začátku vás čeká podání tzv. Jednotného správního dokladu Celní správě ČR a to elektronickou formou. K JSD musíte přiložit (v závislosti na typu zboží) také další dokumenty (např. fakturu, fakturu za dopravu, osvědčení o původu zboží, dodací list atd.). Následuje podání celního prohlášení. Může ho podat právnická osoba sídlící v EU nebo fyzická osoba s bydlištěm v EU a to osobně, nebo prostřednictvím celního deklaranta (většinou jde o specializovanou firmu). Funkci celního deklaranta pro zboží neobchodní povahy adresované fyzickým osobám zastává Česká pošta. Zboží musí být zařazeno do správné skupiny na základě kódu TARIC. Nezapomeňte se informovat o omezeních, antidumpingových opatřeních případně zákazu dovozu. Přehled zboží, kterých se omezení a zákazy týkají, opět naleznete na webu celní správy. Mezi nejčastější důvody omezení dovozu zboží bývá nesplnění technických nároků na daný výrobek. Nejste-li si jistí, zda vybrané zboží nároky splňuje, kontaktujte Ministerstvo průmyslu a obchodu. A jak je to s DPH? Po vstupu ČR do EU správcem DPH sice zůstaly celní orgány, ale pouze ve vybraných případech, které definuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Stále si nevíte rady a nechcete se kvůli nedodržení formalit dostat do problémů? Nebo jen nechcete ztrácet čas a raději byste se věnovali něčemu užitečnějšímu než studování platné legislativy? Obraťte se na specializované společnosti, které nabízí kompletní poradenství, administrativní výpomoc, optimalizaci cel a daní, ale také zastupování při řízeních s celní správou.

Publikováno: 23. 01. 2014

Kategorie: Podnikání

Autor: admin

Tagy: clo na zboží z Číny | dovoz Čína | import Čína | zboží z Číny