Jestlipak víte, co by měla obsahovat firemní lékárnička?

Jakožto zaměstnavatelé máte mnohé povinnosti, mezi které patří také zajištění opatření souvisejících s bezpečností práce a ochranou zdraví zaměstnanců. Mimo jiné i to, aby se na pracovišti nacházela lékárnička. Její obsah však nespecifikuje žádný zákon, a to z jednoho prostého důvodu. Riziko úrazu je různé s ohledem na charakter pracoviště. Jinými slovy – záleží na povaze vykonávané práce, používaných pracovních nástrojích a dalších aspektech. Jak si má zaměstnavatel počít? Měl by se řídit platnými normami, které souvisí s podnikatelskou činností – respektive s povahou vykonávané práce. Pracoviště musí být vybaveno prostředky, které jsou nezbytné při poskytování první pomoci. Dále pak prostředky umožňující přivolání zdravotnické záchranné služby. Podstatou nařízení č. 101/2005 Sb. je důraz na přístupnost a rozpoznatelnost lékárničky. Bezpečnost práce je komplexní obor, ale žádné další předpisy upravující obsah a podobu firemní lékárničky nejsou k dispozici. Zaměstnavatelé jsou povinni řídit se pravidly BOZP a auditem o bezpečnosti práce. Vzhledem k tomu, že schválení obsahu lékárničky závisí na lékaři, který má ve firmě na starost závodní lékařskou preventivní péči, je na místě konzultace ohledně případného doplnění již po skončení auditu. Pokud jde o „klasickou“ kancelář, měli byste si vystačit se základní lékárničkou sestavenou podle někdejší oborové normy 84635. Navrhnout obsah lékárničky do kanceláře není složité – dodržujte zásady prevence BOZP na pracovišti a případně doplňte vybavení na základě individuálních potřeb. Nechcete-li výběrem lékárničky ztrácet čas, poohlédněte se po ní na www.vmbal.cz. Společnost VMBal s.r.o. nabízí lékárničky pro první pomoc, ale také samostatné náplně, cestovní lékárničky, autolékárničky a spoustu dalšího vybavení. Na obsahu lékárniček se podíleli odborníci ze záchranné služby a kvalifikovaní lékaři z traumatologického oddělení.

Publikováno: 14. 09. 2016

Kategorie: Podnikání

Autor: admin

Tagy: co obsahuje firemní lékárnička | lékárnička do kanceláře