Proč usilovat o certifikáty ISO 9001 a 450001?

Certifikáty ISO 9001 a ISO 45001 patří mezi důležité nástroje, které podnikům a organizacím pomáhají zajišťovat kvalitu jejich výrobků a služeb, ale také chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Tyto normy, vyvinuté Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), potvrzují závazek společností vůči vysokým standardům a dlouhodobému zlepšování.

ISO 9001:2015 - kvalita jako klíčový prvek úspěchu

Certifikát ISO 9001:2015, vydán jako ČSN EN ISO 9001:2016, je určen všem firmám, jejich prioritou je poskytování kvalitních výrobků a služeb. Nezáleží na tom, zda jde o velkou nebo malou společnost a roli nehraje ani oblast podnikání, podstata je vždy stejná - zavedení systému řízení jakosti. Hlavním aspektem ISO 9001 je spokojenost zákazníků a splnění jejich požadavků a očekávání v stanovených termínech. Tímto způsobem se buduje důvěra a dlouhodobé vztahy se zákazníky i s dodavateli. Díky lepšímu systému řízení jakosti se také zvyšuje motivace pracovníků, kteří se plně angažují v plnění svých povinností. Analyzováním rizik a příležitostí a neustálým zlepšováním lze snížit počet reklamací a vadných výrobků. Efektivní řízení společnosti vede ke zvýšení konkurenceschopnosti ve veřejných soutěžích a zakázkách. Výsledným efektem pak bývá rozšíření působnosti na trhu a posílení povědomí o značce.

ISO 45001:2019 - bezpečnost a ochrana zdraví na prvním místě

Certifikát ISO 45001:2019, známý dříve jako OHSAS 18001, se zaměřuje na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při práci. Potvrzuje, že společnost bere vážně bezpečnostní opatření a systematicky snižuje riziko úrazů a nepříznivých důsledků. ISO 45001 není omezen na konkrétní typy organizací nebo podniků; je dostupný pro všechny bez ohledu na jejich velikost nebo zaměření. Podstatný je zájem o vytváření a udržování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikát ISO 45001 klade důraz na pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP, a také upozorňuje dodavatele na důležitost dodržování bezpečnostních opatření. Tímto způsobem se minimalizuje riziko úrazů a škodlivých událostí, které by mohly ohrozit zaměstnance nebo způsobit materiální škody. Je tedy zřejmé, že certifikáty ISO 9001 a ISO 45001 patří mezi cenné firem, které usilují o dosažení vysoké kvality svých výrobků a služeb, a zároveň o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců. Dané normy nejenže přinášejí konkurenční výhody a důvěryhodnost, ale také pomáhají budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a posilují pověst společnosti na trhu. Investice do získání a udržování těchto certifikátů se tak v dlouhodobém horizontu vyplácí a přispívá k úspěšnému podnikání.

Publikováno: 20. 07. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: admin