dodavatel průmyslových vah

Když vážit, tak přesně. A na správném zařízení!

Z fyzikálního hlediska je vážení definováno jako „porovnávání tíhy tělesa za účelem určení hmotnosti“. Dle 2. Newtonova zákona se tíhová síla rovná součinu hmotnosti a lokálně konstantního tíhového zrychlení. Ale poučky jsou zřejmě to poslední, co vás při hledání vhodného zařízení zajímá. Naopak vám...