media market

Chcete spolupracovat s MEDIA MARKET?

Není-li dohodnuto jinak, jsou všechny projekty zadané společností MEDIA MARKET realizovány jako kompletní překlady (překlad + editace po překladu). Přeložené soubory by měly být dodány:   plně přeložené, plně editované po překladu, v souladu s instrukcemi, se všemi informacemi z Formuláře dotazů řádně...