Univerzální plastové krytování elektroniky

Zakrytování běžné elektroniky nebo vedení kabeláže či drobného elektronického zařízení se provádí pomocí plastových krabiček (boxů, pouzder), které jsou řešeny tak, aby zabránily průniku nežádoucích nečistot, vlhkosti či indentoru (dotyku části lidského těla nebo strojů) do prostoru elektrického obvodu, které by je mohly poškodit nebo zničit. Nejčastěji se k tomuto účelu využívá rozebíratelné univerzální krabičky z pevného plastu (ABS, polystyren nebo termoplasty), které mají poměrně vysokou odolnost jak proti mechanickému poškození, tak proti teplotním změnám, povětrnosti, případně chrání obvod před nežádoucím působením slunečního záření. Plastové krabičky se od sebe liší několika specifickými charakteristikami, které určují jejich aplikaci.

Typy plastových boxů a pouzder pro aplikace v elektronice

Univerzální plastové krytování má zpravidla tvar kvádru s ostrými nebo zaoblenými rohy, který je otevíratelný po straně nebo výsuvem. Zpravidla je rozlišováno několik typů plastových pouzder konstruovaných podle toho, zda mají byt namontovány na svislé konstrukce, stojící nebo přenosné. Rozlišovány jsou podle následujících kritérií:
  • rozebíratelnost a způsob otevírání – výsuvné, výklopné apod.
  • instalace – s předvrtanými otvory pro montáž na vodorovnou nebo svislou podložku, k osazení na lištu, bez montážních otvorů
  • zapojitelnost – s výstupem pro kabeláž nebo s klapkou pro umístění baterií
  • se speciální výbavou – s prostupy, s variabilním příslušenstvím

Výběr vhodného pouzdra pro konkrétní aplikaci

Při výběru plastového krytování je potřeba se orientovat primárně podle:
  • rozměrů elektroniky, pro kterou je krytí navrhováno
  • umístění v prostoru
  • typu napájení
  • podmínek a povětrnosti v okolí

Velikost plastové krabičky

Základním parametrem krabičky jsou její rozměry, které by měly přibližně odpovídat velikosti zařízení. To může být v pouzdře umístěno na volno nebo připevněno příslušnými systémy podle toho, zda bude setrvávat ve svislé nebo vodorovné poloze, případně zohlednit požadavek na přenositelnost zařízení.

Umístění v prostoru

Tento aspekt je spojen především s montážními charakteristikami – předpokládá-li se, že bude elektrické zařízení pouze položeno nebo stabilně stojící, není potřeba, aby krabička obsahovala montážní prvky. Má-li být ovšem připevněno na jinou konstrukci, je přídržný montážní systém nezbytná a je nutné jej vybírat podle pokladové plochy.

Typ napájení

Typ napájení případně napojení dalších prvků nebo osazení konektorů vyžaduje speciální úpravu krabičky a případných výstupů, které by měly být do náročnějších podmínek opatřeny utěsněním. Pokud není požadován vývod ze zařízení, může být krabička bez otvorů. Univerzální pouzdra lze obvykle také u výrobce nebo distributora customizovat či nechat opatřit speciálními doplňky včetně klapky pro dílčí otevírání či vnitřními předěly.

Okolní podmínky

Tento aspekt je určující především pro materiálové charakteristiky krabičky, způsob uzavírání a opatření otvory (např. pro odvětrávání nebo světelnou či zvukovou signalizaci). Odolnost krabičky definuje stupeň krytí, který definuje, do jakého prostředí je možné pouzdro použít, aby byl zajištěn bezpečný a funkční provoz zařízení.

Publikováno: 25. 11. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: admin