Vibrační technika naši firmu posunula k lepšímu

Nová vibrační technika, kterou jsem v loňském roce zakoupil pro svou firmu, naše výnosy posunula kupředu. Díky nové vibrační technice byla naše firma schopna kývnout na daleko více zakázek než v roce předtím. Na základě toho jsem tak přijal ještě pět dalších zaměstnanců a rozšířil také naše pracoviště. Investice do vibrační techniky se tak rozhodně vyplatila po všech stránkách. Nejen z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že by bylo moudré se se svým společníkem ve firmě posunout ještě dále a rozšířit také naše služby ještě o náročnější výkopové práce či práce na vozovkách a podobně.

Vibrační technika s nízkou spotřebou pohonných hmot

Vibrační technika má velmi nízkou spotřebu pohonných hmot, díky čemuž při jejím každém použití velmi ušetříme. V dřívějších dobách totiž tato vibrační technika byla o poznání „hladovější“, co se spotřeby pohonných hmot týče. Díky této úspoře můžeme investovat peníze do jiných neméně potřebných strojů. Mimo jiné jsou tyto stroje velmi nenáročné na údržbu a také se na ně může člověk spolehnout po všech stránkách. Právě z tohoto důvodu je po podobné vibrační technice daleko větší poptávka nežli po podobné technice, kterou si lze zakoupit.

Mým snem je se pustit do ještě pokročilejších výkopových prací

Poté, co jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, jak samotná vibrační technika v moderním pojetí funguje, rozhodl jsem se, že bych se rád se svým společníkem v podniku pustil do ještě náročnějších výkopových prací, u kterých jsou nutné takzvané vibrační pěchy. Tyto pěchy mají takzvaně jednorázový účinek na půdu, díky čemuž jsou vhodné zejména k hutnění velmi obtížných zhutnitelných hornin, kupříkladu jílů. V tomto případě rovněž bude zapotřebí zaškolit další zaměstnance na provoz těchto kolosů, které mohou vážit až 60 kilogramů a práce s nimi je daleko náročnější.

Publikováno: 14. 12. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: admin