Čistý vzduch potřebujeme i v práci

Pracovat v prostředí, kde je špatný vzduch a nepořádek, nikoho netěší a v některých případech to může být i nebezpečné pro naše zdraví. Výkonná filtrace je tak často důležitou a nezbytnou součástí pracoviště.

Pro lepší ovzduší

V kancelářské budově je nejspíše méně prachu než ve výrobním závodě na zpracování dřeva. Čistota prostředí a především jeho prašnost se výrazně liší podle zaměření i aktivit. V kanceláři nám postačí malí čistička vzduchu nebo běžná klimatizace, ale v obchodních centrech a výrobních halách či závodech už je nutností průmyslová filtrace vzduchu. Při zpracování a manipulaci se surovinami vznikají různé typy prachu, které jsou nežádoucí nejen z pohledu hygieny, ale i bezpečnosti a znečištění vzduchu. Při sekání, mletí, mixování, řezání, broušení, sváření, lakování a dalších činnostech se vytváří velké množství nečistot, které je potřeba pomocí filtrace vzduchu co nejdříve odstranit. Zajištění filtrace také pro mnohé provozy požaduje zákon.

Prach je riziko

Problémem prachu ale není jen znečištění okolního prostředí, ale i riziko výbuchu. Proto se musí efektivně likvidovat, ideálně co nejblíže místu jeho vzniku. V domácích podmínkách v malé dílně stačí jen obrousit malý hranol dřeva smirkovým papírem a drobný dřevní prach a jemné piliny jsou všude. V podmínkách velkých závodů a výroben je těchto nečistot mnohem více, což může znamenat riziko. Dřevní prach se řadí mezi explozní prachy, tedy za určitých podmínek může vybuchnout. Proto je nutné v provozu zajistit odsávání pilin, prachu a vláken pro bezpečné prostředí. Filtrační systémy zajistí odsátí nečistot i jiného typu, než jsou piliny, což minimalizuje usazování prachu.

Za explozní prach je také považován veškerý organický prach v potravinářském průmyslu, nebezpečí však může představovat i prach uhelný či papírenský a mnoho dalších druhů.

Publikováno: 21. 05. 2021

Kategorie: Práce

Autor: admin