Co je a jak probíhá nadrozměrná přeprava?

Dostat zásilku na druhý konec republiky dne nepředstavuje vůbec žádný problém. Stačí se obrátit na některého z mnoha dopravců a o nic víc se nestarat. Ale co když jde o zásilku nadrozměrnou – tedy tak velkou, že se nevejde do běžné dodávky? Pro zkušené profesionály ze specializované spediční služby jsou takové úkoly každodenním chlebem. Nutno podotknout, že mnohdy velmi tvrdým, protože se musí vypořádat s mnoha potenciálními komplikacemi.

Kdy je zásilka nadrozměrná?

Zákon definuje zásilku jako nadrozměrnou, pokud svými parametry přesahuje standardní rozměry (tj. délku 16,5 m, šířku 2,5 m, výšku 4 m a celkovou hmotnost 48 tun). Nadměrná přeprava může proběhnout pouze na základě příslušného povolení, které vydává Ministerstvo dopravy České republiky. Chcete-li se o dané problematice dozvědět více, respektive si ujasnit platnou legislativu, seznamte se s zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Proč byly pro nadrozměrnou přepravu stanoveny speciální podmínky?

Specifický přístup k přepravě je opodstatněný – přeprava nadrozměrných zásilek je rizikovější z hlediska bezpečnosti provozu a zároveň při ní hrozí poškození pozemní komunikace. Spediční firma se musí na přepravu nadrozměrné zásilky náležitě připravit. Z logistického a časového hlediska je oproti přepravě standardní zásilky mnohem náročnější. Naprosto klíčové je detailní rozplánování trasy, po které se bude souprava pohybovat. Úkol připadá na kvalifikovaného a dostatečně zkušeného odborníka. Zájemce musí počítat s tím, že zakázku nelze uskutečnit ihned – důvodem je vyřízení formalit a plánování trasy, jakožto i s vyššími náklady. Spediční firma používá speciální techniku, společně se soupravou vysílá technický doprovod, a navíc musí hradit správní poplatky.

Komu svěřit přepravu nadrozměrné zásilky?

K nejzkušenějším speditérům na českém trhu patří společnost Easy Logistics. Kromě flexibilního vyřízení (obvykle do 48 hod.) je v jejích silách zajistit plynulou návaznost na námořní nebo železniční dopravu. Více se dozvíte na easylogistics.eu.

Publikováno: 10. 09. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: admin