Centrální odsávání v brusírnách chrání zdraví

Ne každý prach, se kterým se v provozech setkáme, je nebezpečný. Ten v brusírnách však ano, proto je nutné ho rychle a efektivně odsávat.

Nebezpečný prach

Při broušení různých materiálů vznikají prachové částice, které jsou zdraví škodlivé. Obsahují zpravidla mastné oleje, brusivo nebo kovové částice. Šíření takového prachu po výrobní hale je tak nežádoucí, naopak se snažíme o zachycení a odsátí co nejblíže místu jeho vzniku. Filtrační zařízení určená právě pro provozy, ve kterých se brousí a vzniká tím nebezpečný prach, jsou navíc vyráběná v silnostěnném provedení. Brusný prach je totiž velmi abrazivní.

Různé typy provozů

Zajistit odsávání pracovního prostoru nebývá velký problém. Většina stacionárních brusek, bez ohledu na svůj typ, je vybavena hrdlem pro připojení centrálního odsávání a lze je tak pomocí odsávacího potrubí spojit do jednoho filtračního a odsávacího systému. Kromě odsávání u samotných brusek se využívá také prostorové odsávání, nejčastěji pomocí závěsných odsávacích digestoří. Ty se umisťují na stěny brusírny a podle jejich rozmístění se vytváří jednotlivá pracoviště. I digestoře jsou napojeny na centrální odsávání, přefiltrovaný vzduch se pak vrací zpět do brusírny, což v zimě ušetří i náklady na vytápění. V některých provozech je odsávání zajištěno pod podlahovými rošty, odkud je prach opět odveden do centrální a filtrační jednotky a vyčištěný vzduch se vrací zpět do provozu. To má své využití tam, kde nelze využívat lokální pracoviště, například u výroby velkých nebo těžkých výrobků. Odsávání broušení tak zajistí čistý a bezpečný pracovní prostor bez škodlivin pro zdraví. V moderních provozech jsou pak odsávací systémy stále častěji vybaveny chytrým zařízením, které samo reguluje odsávací výkon s ohledem na jednotlivá pracoviště a hlídá správný chod celého systému.

Publikováno: 02. 08. 2020

Kategorie: Ostatní

Autor: admin