Co je věcné břemeno dožití?

Věcné břemeno dožití je právní institut, který se v poslední době stává čím dál tím více populárním. Jedná se o způsob, jakým majitel nemovitosti může zajistit svému dědici, že se po jeho smrti dostane do jeho vlastnictví, aniž by musel platit dědickou daň. Jak to funguje? Vlastník nemovitosti se s nabyvatelem dohodne na tom, že mu doživotně přidělí právo užívání této nemovitosti. Nabyvatel tak získá právo užívat nemovitost, ale bez práva na vlastnictví. Po smrti vlastníka se nemovitost automaticky stane vlastnictvím dané osoby a dědická daň se neplatí. Výhodou věcného břemena je, že si majitel zachovává vlastnické právo až do své smrti a nemusí se bát, že po jeho smrti bude jeho majetek rozdělen mezi několik dědiců, kteří by se mohli o nemovitost dělit. Navíc si může být jistý, že se po jeho smrti jeho majetek dostane do rukou osoby, kterou si sám zvolil. Pro věcně břemeno je tato forma vlastnictví zajímavá především tím, že nemusí platit dědickou daň. Ta se totiž neplatí v případě, kdy nabyvatel získává nemovitost na základě doživotního užívání. Navíc se nemusí bát, že by se jeho vlastnictví mohlo stát předmětem dědického řízení a že by musel bojovat o své právo na nemovitost. Věcné břemeno dožití je tedy zajímavou možností pro ty, kteří chtějí zajistit svůj majetek svému dědici a zároveň si být jisti, že se o něj bude pečovat tak, jak by si sami přáli. Je však nutné mít na paměti, že tato forma vlastnictví má svá omezení a že je nutné předem zvážit, zda je pro konkrétní situaci vhodná.

Publikováno: 16. 03. 2023

Kategorie: Finance

Autor: admin