Explozní prach znamená riziko

Málokdo doma rád utírá prach, který je všude. Když bychom ale jeho likvidaci neřešili, brzy bychom se doma nepohnuli. V průmyslových výrobnách je prachu mnohonásobně více a také představuje velké riziko pro bezpečnost provozu.

Ve všech odvětvích

Doma chceme mít čisto, což je hlavní motivace, proč prach utírat. Nevypadá hezky a působí nepořádně. V průmyslové výrobě se ale prach musí likvidovat nejen z estetických důvodů, ale především proto, aby nedošlo ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu a požáru. Kvalitní odsávání a filtrace vzduchu je ve výrobnách nezbytnou součástí provozu pro zajištění bezpečného prostředí. naprosto nezbytná pro bezpečné pracovní prostředí. V souvislosti s výbuchy se mluví častěji o plynu nebo kapalinách, ale o prachu moc ne. Přesto nelze toto riziko ignorovat, o mnoha případech výbuchu uhelného prachu psala i média. Za explozní se však považuje mnoho dalších typů prachu, než jen uhelný. Centrální filtrace musí proto být ve všech provozech, kde při zpracování a výrobě prach vzniká. Dřevozpracující závody, polygrafické provozy, brusírny, automotive a také farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl.

Prach z potravinářství

Právě v potravinářském průmyslu je riziko vzniku prostředí s možností výbuchu velké, všechny organické prachy jsou tak považovány za explozní a podle toho se s nimi nakládá. Obilný a senný prach, škroby, mouky, cukry, prášky a mnoho dalších jsou náchylné k vytváření elektrostatického náboje. U některých typů prachu stačí vrstva vysoká jen pouhý jeden milimetr, aby se usazený prach stal nebezpečným. Odsávání explozního prachu je cesta, která zajistí bezpečné a čisté pracoviště bez zbytečných rizik. Na výbušnost prachu má vliv také stupeň rozmělnění, u některých látek tak může být riziko exploze velmi překvapující. V pevném stavu jsou totiž téměř nehořlavé, například železo nebo hliník. Ve formě prachu jsou však již rizikem.

Publikováno: 25. 07. 2021

Kategorie: Podnikání

Autor: admin