Jak často provádět povinné školení řidičů – referentů?

Pokud některý z vašich zaměstnanců používá při výkonu práce automobil, spadá do skupiny řidičů referentů a měl by absolvovat povinné školení řidičů. V podstatě jde o školení bezpečnosti práce (BOZP) na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce v §103 odst. 2.

Legislativa není jednoznačná

Školení řidičů referentů je nutné provádět opakovaně. S ohledem na zákon č. 247/2000 Sb. By mělo probíhat jednou ročně. Pohlíží-li se na školení jako na běžné BOZP, pak lze školení provádět jednou za dva roky a u vedoucích zaměstnanců jednou za tři roky. Zákon bohužel nedefinuje povinnost školení řidičů referentů tak přesně jako školení řidičů z povolání, kteří potřebují profesní průkaz. provoz Zákon zároveň neupravuje konkrétní podobu školení, a proto se stále více zaměstnavatelů přiklání k online školením. Podstatné je, aby byla účast zaměstnanců prokazatelná. Ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno. Zákon však řidičům referentům neukládá povinnost, aby s sebou vozili potvrzení o absolvování školení.

Jaké doklady má mít řidič referent u sebe?

Řidič referent by měl mít o sebe doklady totožné s obyčejným řidičem – řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla („malý techničák“) a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu („zelená karta“). Řidiči ve věku 60 let a starší musí disponovat dokladem o zdravotní způsobilosti. Pokud řidič referent cestuje do zahraničí, měl by mít s sebou také potvrzení o užívání firemního vozidla. Vzhledem k tomu, že v dokladech vozidla není uveden jako vlastník, může policie vozidlo zadržet do doby, než se prokáže, že automobil nebyl odcizen. Případným komplikacím zabrání zmíněné potvrzení.

Publikováno: 30. 06. 2016

Kategorie: Podnikání

Autor: admin