Jak se zbavit (nejen) živnostenského odpadu?

Jen málokterý obor je tak perspektivní jako odvoz a likvidace odpadu. V dnešním článku se však nebudeme zabývat tím, jak v tomto odvětví uspět a naopak se zaměříme praktické využití služeb, které nabízí společnost AVE CZ. Následující návod přijde vhod živnostníkům, firmám, ale také úředníkům jednajících ve jménu obce. A v neposlední řadě také fyzickým osobám. AVE CZ působí na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady více než 20 let a v portfoliu jejích služeb patří celorepublikový svoz odpadů rozličného charakteru. Společnost disponuje moderní technikou, která plně odpovídá nejvyšším evropským standardům. Kdy se budou služby související s odvozem odpadu hodit vám?

Svoz a likvidace živnostenského odpadu

Jak se zbavit odpadu, který je pozůstatkem vaší výrobní či jiné činnosti? Nedílnou součástí služeb AVE CZ je svoz, dotřídění a likvidace živnostenského odpadu. Pojem živnostenský odpad sice není v právní úpravě odpadového hospodářství ČR upraven, ale v praxi je podobný odpadu z domácností a v Katalogu odpadů spadá do skupiny 20 „Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru“) Nakládání s podnikatelským odpadem definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Dle něj jsou podnikatelé povinní třídit odpad na základě jednotlivých kategorií, přičemž nemohou využívat veřejné sběrné nádoby (nemají-li souhlas města). Dále také zabezpečit odpad před únikem a znehodnocením. Nádoby na odpad musí být umístěny mimo veřejné komunikace, a to pouze za předpokladu souhlasu vlastníka pozemku. Odpad musí být předán pouze osobám, které disponují oprávněním k převzetí dle zákona o odpadech. A teď k věci. Co si tedy počít s odpadem, který vzniká v důsledku vašeho podnikání? O vše se postará AVE CZ, ať už jde o jednorázový nebo pravidelný svoz v předem sjednaných intervalech. Na jednotlivé druhy odpadů dostanete vhodné nádoby a kontejnery. Firma se postará, aby se odpad dostal tam, kam má. Spolupráce s AVE CZ probíhá následujícím způsobem. Zavoláte na bezplatnou linku 800 118 800, případně využijete online formulář na webu, ve kterém upřesníte své požadavky a vyberete lokalitu. Obratem se vám ozve pracovním společnosti a domluví se s vámi na podrobnostech. odvoz-odpadu

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Sběr a odvoz komunálního odpadu se řídí dle obecně závazné vyhlášky daného města / obce, která má na starosti stanovení systému nakládání s odpady (včetně stavebního odpadu). V podstatě lze říct, že fyzické osoby nemusí vůbec nic řešit, protože pravidelný svoz zajišťuje město. Ale co když se jednorázově či pravidelně potřebují zbavit velkého množství objemnějšího odpadu? I v tomto případě se vyplatí využít odvoz směsného komunálního, velkoobjemového, separovaného, nebezpečného a biologického odpadu, který zajišťuje AVE CZ. Dostanete k dispozici nádoby nebo kontejnery odpovídajícího obsahu a po jejich naplnění se o odvoz na skládku odpadů postarají pověření pracovníci. Opět stačí zavolat na bezplatné číslo 800 118 800 nebo využít kontaktní formulář na webových stránkách.

Pro spolupracovat právě s AVE CZ?

Nakládání s odpadem je poměrně citlivé téma, a proto byste se měli obrátit na odborníky, kteří garantují kvalitní služby za příznivé ceny. Společnost AVE CZ působí na trhu od roku 1993 a skupina AVE holding patří k předním vedoucím společnostem i v jiných středo a východoevropských státech (Slovensko, Ukrajina, Rumunsko...). AVE holding je součástí skupiny EP INDUSTRIES sdružující podniky i z jiných oborů. Další informace o službách souvisejících se svozem a likvidací odpadu najdete na www.ave.cz.

Publikováno: 26. 09. 2015

Kategorie: Podnikání

Autor: admin