K jakým školením musí v podniku docházet?

Zaměstnavatelé mají celou řadu povinností, na které musí myslet. Například musí pamatovat na školení BOZP, ke kterému musí docházet v pravidelných intervalech. Pakliže bude docházet k ignorování školení, rázem je na problém zaděláno a v případě kontroly v podniku dojde k udělení nemalých pokut, jež mohou dosáhnout klidně i několika milionů korun. Aby se tedy předcházelo takto obrovským pokutám, je velice důležité na školení pamatovat a zaměstnance školit. S tím ostatně pomůže firma Extéria, která se postará nejen o školení, ale i o dokumentaci BOZP a další záležitosti, které s BOZP souvisí.

Vůbec prvním školením je vstupní školení

Školení BOZP je však velká skupina různých školení. Patří sem například vstupní školení, které je vůbec tím prvním školením, ke kterému musí dojít po nastoupení do zaměstnání. Je zákonem stanoveno, že nesmí dojít k zahájení pracovní činnosti, aniž by předtím nedošlo k provedení vstupního školení BOZP.

Další v pořadí je periodické školení BOZP

Zákoník práce také uděluje zaměstnavateli povinnost vykonávat takzvané periodické školení BOZP, při kterém dochází k seznámení zaměstnance s novými vyhledanými riziky na pracovišti. K periodickému školení dochází zpravidla jednou ročně, během roku se tak mají vyhledat nová rizika, která mohou ohrožovat zdraví zaměstnanců. Právě na dodržování periodických školení kontrola apeluje a za nerespektování této povinnosti s pokutami nešetří.

Dochází také k mimořádnému školení BOZP

Pokud dojde v podniku k mimořádné situaci, kterou se například myslí havárie, koronavirus, závažné pracovní úrazy nebo například změny v legislativě, musí dojít k takzvanému mimořádnému školení BOZP. Opět to stanovuje zákon a opět je to něco, co musí zaměstnavatel respektovat a dodržet. K mimořádnému školení dochází i v okamžicích, kdy dojde například ke změně technických, respektive technologických postupů.

Publikováno: 28. 06. 2020

Kategorie: Ostatní

Autor: admin