Podcasty jsou v Čechách na vrcholu. Šanci uspět má každý, kdo má nápad

O českých podcastech se poměrně rozsáhle hovořilo již na přelomu let 2019 a 2020. Tato doba byla považována doslova za podcastový boom, čemuž výrazně napomohly i platformy jako Spotify nebo Apple Podcasts, na kterých vznikalo více a více českého obsahu z různých žánrů. Ještě lépe si však podcasty vedou nyní, v době covidové. Proč tomu tak je, kde se podcast vůbec vzal a jakou přidanou hodnotu v něm vidí osobnosti české kulturní scény?

Historie podcastu

Podcastem v dnešní době rozumíme audio či videozáznam. Samotné slovo podcast však vzniklo spojením názvu přehrávače iPod společnosti Apple a anglického slova broadcasting, tedy vysílání. Tento způsob šíření informací vymysleli v roce 2004 softwarový vývojář Dave Winer a Adam Clark Curry, osobnost zahraničního rozhlasu a internetové televize. Ti přišli s programem nazvaným iPodder, který umožňoval stáhnout rádiové vysílání do iPodu. Takto byl také podcast vnímaný širokou veřejností po dobu minimálně deseti let. Jednalo se o rádiové vysílání, které bylo možné nahrát, legálně stáhnout a následně kdykoli poslechnout. Avšak s příchodem iTunes společnost Apple na podcasty začala nahlížet jako na samostatnou jednotku a přišla se službou Apple Podcasts, která již byla určená pro samotné tvůrce podcastů, kteří mohli jednoduše přidávat svůj obsah. Pro posluchače tak nebylo nic jednoduššího než otevřít aplikaci a začít poslouchat něco podle osobních preferencí a předně kdykoli daná osoba chtěla. K dalšímu vývoji podcastů do té podoby, v jaké je známe nyní, však bezpochyby přispěl i Google či streamovací služba Spotify, která podcasty v roce 2019 ve své platformě výrazně odlišila a přidala nové zdroje včetně českých. Nyní je tak v mobilní Spotify aplikaci knihovna rozdělena do dvou hlavních sekcí, Hudba a Podcasty. Vše je pro uživatele přehlednější, podcasty se nepletou do hudby a naopak.

Podcasty v době covidové

Není pochyb o tom, že podcastům se pomohla zviditelnit i zvláštnost současné doby, doby covidové. Kdy jindy by totiž lidé měli pátrat po informacích než právě teď? Online média i televizní vysílání jsou zahlcená zprávami mapujícími dění kolem onemocnění covid-19 a ostatní aspekty života jako by občas neexistovaly. A kulturní a sportovní scéna nezaniká jen kvůli restriktivním opatřením, ale zaniká i v povědomí každého z nás. Není vidět a není slyšet. Ne, pokud by se lidé spolehli jen na tradiční média. Podcasty ovšem dovolí informace filtrovat a lidé mohou poslouchat jen to, co opravdu chtějí. Chtějí-li zavřít oči a na jeden den dělat, že se nic neděje, mohou. Pro mnohé umělce je navíc podcast teď prakticky jediným způsobem, jak se mohou s fanoušky dělit o svou tvorbu a kde ji mohou v reálném čase, nepočítáme-li sociální sítě, propagovat. Na druhou stranu, koronavirus sám o sobě je také bohatým zdrojem témat, o kterých se dá v podcastech hovořit. Lze na něj totiž pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Což může být ostatně jedním z důvodů, proč se nyní rojí tvůrci podcastů. Kdy jindy by se měli snažit světu vysvětlovat své názory a postoje než právě teď, kdy má spoustu lidí čas poslouchat. Ukazuje se také, že lidé nyní chtějí poslouchat. Chtějí se skrze podcasty vzdělávat a spoustu z nich je považuje za plnohodnotný způsob trávení volného času. Rostou odběry motivačních, inspirativních a vzdělávacích podcastů, které si budují svou fanouškovskou základnu.

Podcast jako marketingový nástroj

Sílu podcastů si v posledních letech začínají uvědomovat i velké společnosti, které na ně nahlíží jako na velmi sofistikovaný marketingový nástroj. Tento trend jsme mohli před několika lety vidět hlavně ve Spojených státech amerických, nyní se však začíná dostávat i do Evropy, potažmo do České republiky. Reklama v podcastu totiž vyznívá přirozeně, nenuceně a jedná se o způsob propagace, který zcela mění obsahový marketing. Nejedná se totiž o propagaci s čistě prodejním cílem. Díky podcastům si navíc společnosti budují pevnou síť uživatelů a pracují na tom, aby měli lepší a věrohodnější image. Image, která lidem zůstane vrytá v paměti. Ze společností působících na českém trhu, které mají svůj podcast, můžeme jmenovat například Českou spořitelnu, která se věnuje světu financí, bankovnictví a ekonomiky, Zásilkovnu specializující se na oblast marketingu a e-commerce nebo nejstarší českou sázkovou kancelář Fortunu. Ta se v jednotlivých pořadech věnuje sportovnímu zpravodajství, zajímavostem ze světa sportu a na svá bedra si bere i analýzy a tipy na kurzové sázení. Věnuje se aktuálnímu dění ze světa sportu a rozebírá tak hlavně to, co fanoušky reálně zajímá, aniž by ale tlačila na pilu, vzdělává je a buduje si pozitivní image.

Je podcast pro každého?

S dostupností podcastu se ale také nabízí otázka, zda je podcast opravdu pro každého a jak jednoduché nebo těžké je na tomto poli uspět? Předně je nutné si uvědomit, že podcastu předchází nápad. Pustí-li se do něj společnost, nemůže donekonečna propagovat své služby, ale musí vytvářet plnohodnotný obsah, který bude plnit jednu z funkcí, kvůli kterým lidé podcasty vyhledávají. Jak bylo výše zmíněno v souvislosti s Fortunou, podcast může motivovat, vzdělávat a inspirovat. Může ale i bavit, což také dokazuje spoustu českých podcastových pořadů, které jsou oblíbené hlavně kvůli svému komediálnímu úhlu pohledu. I tak by ale tvrzení, že je podcast pro každého, bylo odvážné. Stále se jedná o marketingový nástroj, který slouží ke komunikaci s lidmi, a tu každý neovládá. Ne každý je také schopný najít téma, o kterém se ještě nemluvilo, případně se na konkrétní téma podívat neotřelým způsobem. Nápad tedy je důležitý, ještě důležitější je ale jeho zpracování.

Kam podcast dojde?

Není pochyb o tom, že podcast nyní zaujímá důležité postavení ve světovém, ale i v českém marketingu a společnosti do jeho rozvoje štědře investují. Z obchodního hlediska a ve srovnání s ostatními marketingovými nástroji používanými na českém trhu však stále můžeme tento způsob komunikace považovat za něco, co ještě nevyužilo svůj plný potenciál a můžeme zatím jen tiše přihlížet situaci například v USA, kde existují podcasty na všechna představitelná i nepředstavitelná témata a kde tvoří důležitou marketingovou strategii každé větší společnosti. Bude tomu tak v dohledné době i v Čechách nebo je aktuální situace vrchol českého podcastu? Odpověď na tuto otázku by nám měly přinést následující roky, které snad ukážou, jak zásadní marketingová renesance u nás právě probíhá.

Publikováno: 08. 04. 2021

Kategorie: Marketing

Autor: admin