neomezené tarify

Snižte firemní náklady pomocí neomezeného tarifu

Přemýšlíte nad tím, jak snížit náklady za volání a doposud jste preferovali internetovou telefonii? Internet je bezesporu perfektní komunikační nástroj, ale klasické volání je přesto v určitých situacích nenahraditelné a to zejména v terénu. Pravděpodobně jste proto napjatě sledovali situaci kolem neomezených tarifů,...