Co je to FED a jakou má úlohu v rámci měny dolaru?

FED, neboli Federální rezervní systém USA, je centrální bankou Spojených států amerických. Byl založen v roce 1913 a má za úkol regulovat množství peněz, které jsou v oběhu v USA, a řídit měnovou politiku. FED tedy ovlivňuje hospodářství USA a má vliv na celosvětové finanční trhy.

FED má několik hlavních úkolů:

  1. Ovlivňování množství peněz v oběhu: FED reguluje množství peněz v oběhu v USA pomocí různých nástrojů, jako jsou úrokové sazby, politika kvantitativního uvolňování a nákup a prodej vládních dluhopisů. Cílem je udržovat stabilní množství peněz v oběhu a zabránit inflaci nebo deflaci
  2. Regulace bankovního systému: FED reguluje bankovní systém v USA, aby zajistil stabilitu a bezpečnost bankovních operací. FED také poskytuje úvěry bankám v nouzových situacích a funguje jako clearingový dům pro mezinárodní platby.
  3. Řízení měnové politiky: FED řídí měnovou politiku USA a má za cíl dosáhnout maximální zaměstnanosti a cenové stability. FED nastavuje úrokové sazby a vytváří různé programy, aby podpořil hospodářský růst a snížil inflaci.
V rámci měny dolaru má FED klíčovou roli, protože ovlivňuje hodnotu dolaru na mezinárodních trzích. FED může ovlivnit hodnotu dolaru změnou úrokových sazeb, politikou kvantitativního uvolňování a nákupem a prodejem vládních dluhopisů. Tyto nástroje mohou ovlivnit důvěru investorů v americkou ekonomiku a dolar, což má vliv na směnné kurzy dolaru na mezinárodních trzích. FED, jako hlavní tvůrce měnové politiky dolaru, sleduje vývoj devizového trhu a zasahuje prostřednictvím nákupu nebo prodeje deviz, aby ovlivnil hodnotu dolaru a udržel stabilitu americké ekonomiky ve světovém kontextu.

Co je to Evropská centrální banka?

Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou eurozóny, tedy skupiny 19 zemí Evropské unie, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. ECB byla založena v roce 1998 a má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Hlavní úkoly ECB jsou:

  1. Udržování cenové stability: ECB se snaží udržovat inflaci na úrovni blízké, ale pod 2 % ročně prostřednictvím své měnové politiky. K tomu používá různé nástroje, jako jsou úrokové sazby a nákup a prodej dluhopisů.
  2. Podpora hospodářského růstu: ECB má za cíl podporovat hospodářský růst v eurozóně, což může dělat tím, že udržuje nízké úrokové sazby a poskytuje finanční podporu pro banky a podniky.
  3. Podpora finanční stability: ECB se snaží zajistit finanční stabilitu v eurozóně tím, že dohlíží na bankovní sektor a stanovuje pravidla pro regulaci finančního trhu.
ECB je nezávislá instituce, která nemá politické zaměření a řídí se pouze ekonomickými faktory a cíli. ECB také spolupracuje s dalšími centrálními bankami po celém světě, aby zajistila stabilitu globálního finančního systému.

Publikováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Finance

Autor: admin