Titul v oboru MBA Řízení lidských zdrojů: Proč byste ho měli mít i vy?

Někdo míří nízko, někdo zase vysoko. A jak to máte vy? Spokojíte se s průměrnou mzdou, průměrnými benefity a nezáživnou pracovní náplní? Pokud si pohráváte s myšlenkou na raketový kariérní postup, pomozte si titulem. Ale ne ledajakým – máme na mysli titul, který má v dnešní době skutečnou váhu. Vaši cenu na trhu práce zvýší tři písmena za jménem. Zkratka MBA označuje titul Master of Business Administration a my vám prozradíme, proč si ho zaměstnavatelé a personální agentury tak cení a přikládají mu váhu. Zaměříme se na program MBA Řízení lidských zdrojů, který lze studovat na jedné z nejprestižnějších českých manažerských škol Business Institut.

Jaký je reálný význam titulu MBA?

První programy MBA vznikly v USA na počátku 20. století v době industrializace země. Jádro studijních programů pokrývá mnoho oblastí byznysu včetně účetnictví, financí, marketingu, lidských zdrojů a souvisejících oborů. U nás zažívá studium MBA boom až nyní. Jednotlivé programy jsou nastaveny tak, aby rozvíjely manažerské dovednosti a praktické zkušenosti uchazečů. Jsou vhodné pro absolventy vysokých škol se zaměřením na management, ale také pro podnikatele, zaměstnance státní správy a další cílové skupiny. Titul MBA získaný na prestižní manažerské škole má velkou váhu, protože slouží jako garance hlubokých praktických zkušeností a znalostí.

Proč studovat program Řízení lidských zdrojů?

Program Řízení lidských zdrojů seznamuje účastníky se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, trendy v oblasti řízení lidských zdrojů a s personálními aktivitami a procesy. Studium se úzce zaměřuje na klíčové faktory personálního segmentu v organizaci, problematiky organizační kultury, stimulaci a pracovní spokojenost zaměstnanců a související témata. Lektoři kladou důraz na personální plánování, řízení pracovního výkonu, obsazování pracovních míst, vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků a v neposlední řadě na výběr a adaptaci nových pracovníků. Nedílnou součástí programu je právní stránka personálního řízení, personální informační systémy a prevence personálních rizik. Studium programu Řízení lidských zdrojů je vhodné pro personální manažery a specialisty v organizacích, personálním poradenství a v segmentu vzdělávání a osobního rozvoje. A samozřejmě pro všechny pracovníky ve vedoucích pozicích. Další informace o studiu MBA a jednotlivých programech najdete na www.businessinstitut.cz.

Publikováno: 03. 06. 2016

Kategorie: Podnikání

Autor: admin

Tagy: studium řízení lidských zdrojů