Vliv robotiky na zdravotnictví

Robotika se postupně vyvíjí již od 50. let minulého století. Již v těch sedmdesátých však silně zasahovala také do medicíny. Neustálým vývojem technologií se medicína dnes stále více spoléhá na možnosti robotiky v lékařství. Důvodem je nejen přesnost a stabilita, která lidské ruce chybí, i v případě naprostého klidu. Roboti jsou v lékařství již dnes, jejich funkce jsou čím dál rozsáhlejší a v některých případech zcela asistují u operací v mnoha odvětvích lékařství. Robotika má velmi dobrý vliv na vývoj lékařství, ale také na zkoumání aspektů chorob a jejich diagnóz.

ROBOTIKA V MODERNÍM LÉKAŘSTVÍ

Podívejme se nyní na robotiku, která již v lékařském odvětví funguje a bez které se dnes lékaři v moderním prostředí neobejdou. Příkladem takovýchto robotů je například robot Xenex. Tento robot se již pár let nachází na lékařském trhu a jeho hlavním úkolem je zabíjení bakterií a mikrobů za pomocí UV záření. Tyto mikroby jsou zejména pro oslabený organizmus velmi nebezpečné, roboti Xenex dokáží snížit výskyt nebezpečných mikrobů o 50–100 %, dle posledních studií.

Jedním z nejvyspělejších robotických systémů v nemocnicích je například systém znám jako da Vinci. Základem této robotiky je co nejméně narušit tělo pacienta. Tento robot dává lékaři k dispozici unikání 3D pohled ve vysokém rozlišení. Díky tomuto systému tedy lékař může operovat nejen s výrazně kvalitnějším viděním, ale také s větší přesností. Již dnes je tento robotický systém využíván v kardiologických, gynekologických, nebo urologických operacích. Ale také v případě operací hlavy nebo krční páteře. Tento systém je v plné kontrole lékaře, je však zlepšením jeho smyslů. Da vinci robotický systém je využíván po celém světě, včetně několika středisek na území České republiky.

Dobré je zmínit také robotického medvídka Robear, píšeme medvídka, ale vlastně se jedná o 140kilového japonského medvěda, který již od roku 2015 pomáhá lidem v Japonsku. Robear dokáže pacienty zvednout do náruče, pomoci například na vozíkové křeslo, nebo přetočit nemohoucího člověka a pomoci mu tak bojovat proti nebezpečným faktorům spojeným s nemožností pohybu. Dle zprávy z roku 2017 preferují japonští pacienti s handicapem právě tyto roboty oproti zahraničním pomocným silám.

BUDOUCNOST LÉKAŘSKÉ ROBOTIKY

Na robotice pro lékařství je něco neskutečně zajímavého, a tím je její nenápadnost. Roboti jsou v lékařství neustále vyvíjeni a nasazování na záchranu životů nebo ulehčení jinak komplikovaných operací. Přitom je to právě tento sektor, který dostává nejméně mediálního zájmu. Je to právě lékařství, které může nejvíce těžit z technologického vývoje, a to včetně neustálého vývoje 3D tisku.

Důležitý je také vývoj umělé inteligence, která dále ovlivňuje možnosti robota, a to díky důležitým algoritmům a propočtům, které roboti musí být schopni zvládat. Díky těmto robotům posléze může být nejen snížen čas nutný pro operace, může být zvýšena také samotná soustředěnost a efektivita lékaře, ale také snížena nutnost chirurgického zákroku vývojem laserových a jiných technologií.

Jaká je tedy budoucnost. Částečně je předepsána investicemi, které od roku 2014 vzrostly o celou polovinu, a do roku 2020 se jejich předpoklad stále navyšuje. Z pohledu vývoje je však hlavním faktorem právě umělá inteligence, která navždy přemění vnímání robotů v medicíně.

Kromě robotických mašin, které jsou již nyní využívány a které se neustále vyvíjí se dnes pomýšlí také na možnosti diagnóz a determinování nejlepšího možného postupu pro léčbu. Jedním z důvodů je také různorodost chorob a problémů, které jsou stále determinovány novými případy. Lidský doktor není prakticky ani fyzicky schopen zohlednit veškeré proměnné. Tohoto však v současné době není schopná ani umělá inteligence, jedná se ovšem o jeden z cílů, který ovlivní vývoj Umělé Inteligence (AI). V současné době je této praktice nejblíže systém známý jako Deep Patient. Tento systém má za úkol definovat přesnost diagnózy, včetně úrovně dané choroby. Je však nutné dodat, že tento systém je stále ve své vývojové fázi, avšak již nyní s velmi dobrými výsledky. Hlavním problémem AI je fakt, že ačkoliv ji člověk vynalezl, pochopit její práci při vlastním vývoji je pro člověka velmi složité, a tento problém se týká také projektu Deep Patient.

Publikováno: 24. 04. 2018

Kategorie: Ostatní

Autor: admin

Tagy: robot | xenex