Všechno, co byste měli vědět o CNC obrábění

Průkopníkem číslicového řízení, což je považováno za předchůdce moderních CNC strojů, se stal John T. Parsons ze společnosti Parsons Corporation. Dokonce byl za svou práci nazýván otcem druhé průmyslové revoluce. Potřeboval totiž vyrábět složité vrtulníkové lopatky a rychle pochopil, že budoucnost výroby spočívá v propojení strojů s počítači. V současné době s předměty a různými díly, které se vyrábí za pomoci CNC obrábění, používají v takřka každém průmyslovém odvětví.

Co je to CNC obrábění?

Setkáte se s různými pojmy, jako je třeba i CNC frézování, vrtání a soustružení, nicméně v první řadě je nezbytné seznámit se s CNC obráběním. Stroje dokážou vyrobit rozmanité věci z plastů, kovů, hliníku, dřeva a mnoha dalších tvrdých materiálů. CNC stroje s automatizovaným řízením pohybu mají tři základní části, a to příkazovou funkci, pohonný (respektive pohybový) systém a systém zpětné vazby. CNC obrábění je proces, při němž se pomocí obráběcího stroje řízeného počítačem vyrobí díl z pevného materiálu v jakémkoliv tvaru.

Jak fungují CNC stroje?

Stejně jako CNC soustružení, tak i vrtání a frézování jsou procesy závislé na digitálních pokynech, které se obvykle vytváří v softwaru CAM (Computer Aided Manufacturing) nebo CAD (Computer Aided Design). Software zapisuje takzvaný G-kód, který dokáže číst řídicí jednotka CNC stroje. Počítačový program v řídicí jednotce interpretuje návrh a pohybuje řeznými nástroji a obrobkem po více osách tak, aby z obrobku vyřízl požadovaný tvar. Automatizovaný proces řezání je mnohem rychlejší a přesnější než ruční pohyb nástrojů a obrobků, který se na starších zařízeních provádí pomocí pák a převodů. Moderní stroje pro CNC vrtání, frézování i soustružení disponují více nástroji najednou a provádí spoustu typů řezů. Počet os a nástrojů, k nimž má stroj během obrábění automaticky přístup, určuje, jak složitý obrobek může CNC stroj vyrobit.

Publikováno: 13. 06. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: admin