Co je to anuitní splátka?

Přemýšlíte nad pořízením nemovitosti, kterou byste financovali prostřednictvím hypotéčního úvěru a setkali se s pojmem „anuitní splátka“? Ačkoliv jde o běžně používané slovo, možná si nejste jistí jeho významem. Vše podstatné o anuitní splátce se dočtete v tomto článku.

Obecná definice pojmu anuitní splátka

Ačkoliv termín anuitní splátka neboli anuita nejčastěji zaznívá právě v souvislosti s hypotékou (a jde o nejčastější formu splácení úvěru), obecně se jedná o jakoukoliv pravidelnou splátku dlužné částky. Tedy i o splátku spotřebitelského úvěru, leasingu apod. Dlužník umořuje dlužnou sumu v pravidelných intervalech konstantními částkami. Výše anuitní splátky zůstává po celou dobu splácení stejná, ale mění se poměr jejích dvou složek (splácení úroků a jistiny). V případě úvěru s delší dobou splatnosti dlužník déle splácí úroky. Poměr doplácení úvěru a úroků však není stále stejný – postupně se část, která slouží k úhradě jistiny, zvyšuje a podíl splacených úroků naopak snižuje.

Co přesně ovlivňuje výši úroků a jistiny?

Na poměru splátek úroků a jistiny se podílí několik faktorů – především délka splátkového kalendáře, výše úročení a počet již uhrazených anuit. Čím je splácení úvěru delší, tím je vyšší podíl úroků. Výpočet anuitní splátky lépe pochopíte z následujícího příkladu: V případě milionového hypotéčního úvěru s pětiprocentní úrokovou sazbou připadá v rámci první splátky na splacení úroků 38,61 % z anuitní splátky. U hypotéky se stejnými parametry, ovšem dvacetiletou dobou splatnosti, připadá na úroky 62, 31 %. A pokud splátkový kalendář natáhneme na třicet let, z první splátky jde na úroky 76,86 %. Jak již bylo zmíněno výše, podíl placených úroků je přímo úměrný na délce splatnosti a výši úrokové sazby. Na poměru se podílí také počet proběhlých splátek. Zatímco u první splátky milionové hypotéky s dobou splatnosti na dvacet let jde o 62,31 %, po pěti letech činí podíl 52,00 %, a v rámci posledních splátek dokonce méně než procento.

Souvislost anuitní splátky a výše hypotéky

Výše hypotéky nemá na poměr jednotlivých složek ve splátkách vliv. Logicky však ovlivňuje celkovou výši anuity:
sjednáte-li si na dvacet let milionovou hypotéku s 5% úročením, budete měsíčně splácet 6538 Kč. U dvoumilionové hypotéky by splátka činila 13076 Kč - dvojnásobek.

Kdy je správný čas na refinancování?

Po uplynutí pětileté doby fixace je podíl splácení úroků podstatně nižší než na začátku, a proto je vhodné požádat o slevu. Pokud ji klientovi nenabídne stávající banka, téměř jistě se najde jiná s nabídkou výhodného refinancování. Ovšem pozor – v praxi velmi záleží na délce doby fixace. Po třech letech splácení bývá výše úrokové složky stále vysoká a o refinancování nemá příliš smysl usilovat.

Publikováno: 12. 04. 2019

Kategorie: Finance

Autor: admin