Digitální povodňový plán umožňuje rychlejší vyhledávání potřebných informací

Havarijní a povodňové plány jsou velice důležitými dokumenty, které chrání lidské životy, zdraví, majetek i životní prostředí. Ještě několik let zpět byly však vypracovávány pouze v papírové podobě. Dnešní technologie nám ale umožňují vypracovat také digitální plány, které jsou v mnoha ohledech mnohem praktičtější. Povodňový plán je povinným dokumentem pro všechny obce a města, ve kterých může dojít k povodním. Dále se tento plán týká vlastníků staveb ohrožených povodní. A proto pokud jste vlastníkem stavby nebo pozemku, které se nacházejí v záplavové oblasti, a nemáte vypracovaný povodňový plán, dopouštíte se přestupku a hrozí vám pokuta až 100 tisíc Kč.

Digitální povodňový plán

V dnešní době je možné nechat si vypracovat i digitální povodňové plány, ve kterých je možné rychleji vyhledávat požadované informace a umožňují lepší provázanost mezi textovými i grafickými částmi povodňového plánu. Z databází mapového serveru je možné zobrazit potřebné informace v podobě tabulek, katastrálních map, evakuačních tras atd.

ENVIPARTNER s.r.o.

Potřebujete vypracovat povodňový nebo havarijní plán? Touto činností se zabývá například společnost ENVIPARTNER s.r.o., která vám poskytne zpracování havarijního i povodňového plánu dle platné legislativy včetně pravidelných aktualizací. Nechybí samozřejmě ani možnost zpracování digitálního povodňového plánu.

Publikováno: 04. 09. 2016

Kategorie: Ostatní

Autor: admin

Tagy: havarijní plán | povodňový plán