Franchising: oblíbený způsob spolupráce mezi firmami má svá specifika

Jedná se v podstatě o dohodu, v níž se jedna strana zavazuje poskytovat svou značku a své know-how jiné společnosti. Ten, kdo poskytuje, je označován jako franšízor. Ten, kdo může vystupovat pod již zavedenou značkou, se nazývá franšízant. Franšízor poskytuje franšízantovi podporu, na druhou stranu ale za spolupráci musí franšízant platit. Jedná se o počáteční poplatek a také o další poplatky, jako je například dělení svého zisku. Franšízantovi je usnadněn vstup na trh, na druhou stranu nebuduje svou vlastní značku a po ukončení spolupráce s franšízorem (smlouvy jsou obvykle na dobu určitou) hrozí zánik společnosti.

Jaký sektor zvolit?

Franchising funguje v jakémkoli odvětví, takže je pouze na společnostech, v jakých odvětvích se budou angažovat. Nejedná se ale o výběr, který je možné udělat bez pečlivého uvážení. Při zahájení jakéhokoli franšízového podnikání musíte investovat peníze, svůj čas a vlastní práci. I když je váš vstup na trh usnadněn, není zcela bez úsilí. Obvykle se při výběru odvětví podnikatelé řídí svými zájmy – chtějí se věnovat něčemu, co mají rádi. Práce je nejen zdrojem příjmů, měla by také přinášet radost a uspokojení.

Spolupráce s franšízorem

Tato spolupráce začíná uzavřením smlouvy, které se říká franšízová smlouva. Neexistují žádné právní předpisy, které by tuto smlouvu strukturovaly, takže je zcela na společnostech, co bude její součástí. Navzdory tomu má tato smlouva určité náležitosti (tj. musí být uvedeny, jinak je smlouva zpochybnitelná či dokonce neplatná):

  • Definice pojmů, které budou ve smlouvě používány (typicky se jedná o formulaci: Jan Novák, dále jen franšízor).

  • Ustanovení vztahující se k uzavření smlouvy.

  • Práva a povinnosti smluvních stran (obvykle souvisí se zachováním kvality produktů, popřípadě způsob stanovení dodavatelů a další).

  • Způsoby ukončení smlouvy (důvody).

Publikováno: 27. 08. 2021

Kategorie: Podnikání

Autor: admin