Jak vypracovat rigorózní práci?

Dokončili jste magisterské studium a přemýšlíte nad tím, že budete pokračovat dál? Máte-li spadeno na akademický titul jako je JUDr. (právo), RNDr. (přírodovědné obory) apod., budete muset absolvovat rigorózní zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce. Účelem této písemné práce je dokázat, že je uchazeč schopen kvalitně a samostatně zpracovávat věděcké poznatky a nastudovanou literaturu a aplikovat je v praxi, respektive v dané písemné práci. Rigorózní práce musí být originální a nikoliv přepis jiné zveřejněné práce nebo jen jakýsi souhrn odborné literatury. Ale jak by tedy měla vypadat a co musí obsahovat?

Jak rigorózní práce vypadá a z čeho se skládá?

Rigorózní práce má obdobný rozsah jako diplomová práce. V závislosti na konkrétních požadavcích vysoké školy jde o cca 60 – 120 stran. Pokud při studiu podnikáte nebo pracujete a nemáte příliš mnoho času, můžete si nechat zabezpečit podklady pro rigorózní práci. Uchazeč se musí při psaní řídit směrnicemi, které škola uveřejní na svých webových stránkách. Ve směrnicích jsou obsaženy také všechny povinné součástí, které v rigorózní práci nesmí chybět. Zpravidla se jedná o:
  • titulní list
  • čestné prohlášení
  • obsah práce
  • seznam tabulek, obrázků, grafů a použitých zkratek
  • abstrakt
  • klíčová slova
Následuje samotná práce, která se skládá z úvodu, jádra a závěru. Nesmí chybět ani seznam použité literatury a případně přílohy. Některé vysoké školy vyžadují také resumé, což je celkové shrnutí práce. Na základě tématu se hlavní část práce dělí na teoretickou a praktickou část. Praktická část se týká vlastního výzkumu.

Co je dobré vědět?

Rigorózní práce se píše autorským plurálem (tzn. „stanovili jsme“, „předpodkládáme, že“...). Zdroje musí být citovány dle citační normy dané univerzity. Práci většinou posuzují dva oponenti, kteří napíší posudky. K těm se autor práce vyjádří při následné obhajobě. V rámci obhajoby musí uchazeč vyzdvihnout svou práci a zdůraznit, co v daném oboru přinesla nového. Kvalita rigorózní práce by měla být na vyšší vědecké úrovni než diplomová práce (odbornější vyjadřování, větší míra samostatného myšlení autora apod.). Tip na závěr: Zajímá vás, jak probíhá zpracování seminární práce? Zjistěte více zde.

Publikováno: 22. 09. 2014

Kategorie: Ostatní

Autor: admin