Kdy je vhodná doba obrátit se na exekutorský úřad?

Do finančních problémů se lze dostat poměrně snadno, ale cesta zpět bývá trnitá a často i zcela neschůdná. Pokud máte pocit, že vaše potíže nemají řešení, máme pro vás dobrou zprávu. Ať už jsou vaše dluhy jakékoliv, nakonec se z nich dostanete. Nebude to snadné, ale nebudete-li se před nimi schovávat, vyjdete jako vítěz. Pomoct vám mohou odborníci z exekutorského úřadu. Můžete se na ně obrátit i v případě, že někdo dluží nemalou nezanedbatelnou částku vám. Cílem exekutorského úřadu není potopit dlužníky, ale naopak lidem nabídnout řešení v situacích, které se jeví jako bezvýchodné. V prvé řadě zapomeňte na bulvární titulky a médii propírané případy vrhající na exekutory špatné světlo. Na úřad se obrací sami dlužníci i věřitelé. Výsledky spolupráce se zkušeným odborníkem vás příjemně překvapí.

Nedaří se vám vymoct dlužnou částku? Exekutor to zvládne

Bez peněz můžete zůstat i tehdy, když vám odběratel neproplatí fakturu či dlužník přestane splácet závazky. Paradoxně se do jeho role dostanete vy. Druhotná platební neschopnost není příjemný stav, ale lze ji efektivně vyřešit soudní cestou. Vaše kroky by měly vést na exekutorský úřad. Mimosoudní vyrovnání je samozřejmě rychlejší, nicméně spousta případů končí před soudem. Rozhodne-li soudce ve váš prospěch, jmenuje exekutora a ten následně podnikne opatření, díky kterým se dostanete ke svým finančním prostředkům. To vše v souladu s platnými zákony.

Dobrovolná exekuce jako chytré řešení

Vraťme se však do situace, kdy dlužíte a nemůžete dostát svým závazkům. Neměli byste čekat, až se dlužná částka navýší o úroky a penále z prodlení – šetrnější může být dobrovolná exekuce. Obrátíte-li se na exekutorský úřad, získáte všechny potřebné informace. Nemusíte mít strach, že přijdete o střechu nad hlavou – exekuce nemovitostí následuje až poté, kdy není jiná možnost uhradit dluh. Jako první přichází na řadu finanční prostředky na účtu a movité věci. Chcete-li se o exekucích dozvědět více, kontaktujte Exekutorský úřad Ostrava, se kterým spolupracují klienti z celé České republiky.

Publikováno: 14. 09. 2017

Kategorie: Finance

Autor: admin

Tagy: exekuce nemovitostí | exekutor ostrava | exekutorský úřad ostrava