Na maturitu není nikdy pozdě - udělat si ji můžete i dálkově

Není žádným tajemstvím, že absolvent maturitní zkoušky nalezne větší uplatnění na trhu práce a samozřejmě i zaměstnavatelé takové lidi preferují před uchazeči bez maturity. A přestože se může zdát, že je v dnešní době maturita standardem, není to tak úplně pravda. Uplatnění na trhu práce jistě najde i spousta osob, které mají pouze výuční list, ale ve většině případů mnozí z nich skončí v práci s fixním platem bez možnosti kariérního posunu. A proto je maturita jednou z priorit pro získání lepšího zaměstnání. Žáci středních škol se snaží dostat ke svému nejvyššímu cíli, jímž je formálně zakončit zkoušku dospělosti a získat maturitní vysvědčení. Ovšem nemluvíme pouze o mladistvých, ale i dospělí lidé mají tu možnost si maturitu dodělat, ať už formou denního nebo dálkového studia. Maturitní vysvědčení můžete také brát jako vstupenku na vysokou školu, protože se na ni bez něj nedostanete. Mnozí lidé si právě až v dospělosti uvědomí důležitost maturity či vysokoškolského titulu a vynaloží značné množství úsilí na jejich získání. Nutno podotknout, že do 26 let vám studium platí stát, později už je placení školného pouze na vás.

Průběh maturity aneb z čeho se vlastně skládá?

Maturitní zkouška obsahuje společnou a profilovou část. U první zmiňované se jedná o vyplňování testů a slohových prací. Její nedílnou součástí je český jazyk, tomu se bohužel nevyhne nikdo. Ovšem máte na výběr z cizích jazyků, které škola vyučuje. Typicky jsou to angličtina, ruština či němčina atd. Nebo pokud jste zběhlí v matematice, můžete zvolit právě tento předmět. Profilová část probíhá verbální formou ústní zkoušky, kdy žák komisi prezentuje své vědomosti z předem zvolených a povinných předmětů daného oboru.

Dálkové studium pro uchazeče

Chcete si doplnit vzdělání a vynaložit minimum úsilí? Dobrou volbou může být například Střední škola gastronomická a hotelová - poskytne vám zázemí pro dálkové studium a vykonání maturitní zkoušky s řadou benefitů. Škola je specialistou na dálkové studium, kterému se ostatně věnuje již třetí desetiletí. Navíc nemusíte řešit přijímací zkoušky, protože stačí doložit potřebné dokumenty. A pokud studium nedokončíte, dostanete zpátky peníze. Maturita dálkově už snad nemůže být jednodušší.

Publikováno: 01. 12. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: admin