Najít dobrého nájemníka do investičního bytu není jednoduché

Rádi byste si pořídili byt na investici, ale nemáte dostatek vlastních zdrojů? Pak věřte, že nejste výjimka. Těch, kteří si musí na koupi nemovitosti půjčit z cizích zdrojů je většina. Pravidelné měsíční splátky hypotéky představují zodpovědný finanční závazek, zatímco platba od nájemníků je mnohdy nejistá vlivem okolností, na které nemáte vliv. Zpožděné platby či velké prodlevy v obsazování bytu nájemníky tak mají velký vliv na vaši platební schopnost.

Hypotéka ovlivňuje výnosy z investičního bytu

„Svoji roli při výpočtu možného ročního výnosu hraje mnoho proměnných, nejen kupní cena a výše nájmu. Jsou to také peníze investované do rekonstrukce nemovitosti, cena za správu nebo podíl cizích, půjčených finančních prostředků, tedy hypoteční úvěr. Splácení hypotéky představuje pravidelný měsíční závazek – většina majitelů počítá s tím, že splátky pokryjí z vybraného nájemného. Jenže v případě, kdy jsou prostoje mezi nájemníky a nemovitost je krátkou dobu neobsazená nebo Vám stávající nájemník dluží na jednom či více nájmech, se sami můžete dostat do platební neschopnosti,“ varuje Vladislava Kindlová, obchodní ředitelka rodinné realitní kanceláře Domov Reality, která funguje na trhu přes dvacet pět let a soustředí se na komplexní realitní servis v Praze, Berouně a ve středních Čechách.

Investice bez starostí

Ti, kteří nechtějí mít s pronajímanou nemovitostí žádné starosti, mohou využít služby profesionálního správce nemovitosti. „Služba je vhodná pro všechny, kteří chtějí inkasovat nájem každý měsíc a o nic se nestarat.“ říká Vladislava Kindlová. A jak to funguje? „Nemovitost si od Vás převezme do správy, vyhledáme spolehlivého nájemníka a prověříme jeho bezdlužnost. S nájemníkem uzavřeme nájemní smlouvu, na základě, které Vám chodí na účet sjednané nájemné. Dle smlouvy si také nájemník sjedná pojištění odpovědnosti, z kterého by se hradili případné škody. Díky fotodokumentaci a precizním předávacím protokolům, které nájemník podepisuje je zamezeno sporům o počáteční stav bytu. A když se nájemník rozhodne smlouvu ukončit, Víme to první, tudíž můžeme zajistit nového nájemníka během výpovědní lhůty a tím nevznikne situace, kdyby nemovitost byla prázdná. Vám tedy odpadá starost o nájemníka i nemovitost.“ doplňuje Kindlová. A jak snižují riziko neplatičů? „Riziko neplatičů preventivně snižujeme důkladným prověřováním každého nájemníka. Tyto úkony standardně zahrnují prověření bezdlužnosti a případných exekucí, ale zajímáme se také o trvalé bydliště a stávající zaměstnání. Díky zkušenostem a odborným znalostem dosahujeme vysoké průměrné obsazenosti,“ říká Vladislava Kindlová z Domov Reality. Kromě správy nájemních bytů, také spravujeme SVJ jak po ekonomické, tak technické stránce. Hlavním cílem je spokojenost a maximální pohodlí na straně klienta, zatímco jdou veškeré starosti o nemovitost za odborníky.

Publikováno: 27. 03. 2023

Kategorie: Reality

Autor: admin