Nečekejte na to, až vám konkurence ukradne nápad a nechte si své vynálezy patentovat!

Zdá se vám, že se konkurence snaží napodobit váš unikátní projekt? Nespoléhejte se na to, že klienti sami poznají, kdo jim nabídne skutečnou kvalitu a nechte si své dílo patentovat. Jedině patent zaručí vaše výsadní právo k průmyslovému využití a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Lze uplatnit na nové vynálezy, které nejsou součástí stavu techniky, která byla zveřejněna ještě před tím, než byl patent přihlášen. Jakožto majitel patentu budete moct výrobek nejen vyrábět, ale samozřejmě získáte také právo na převedení licence na někoho jiného.

Všechno však patentovat nelze...

V některých případech se však na patenty spoléhat nemůžeme. Patentová kancelář vám nepomůže v případě objevů, vědeckých teorií, matematických metod, it aplikací, vykonávání duševní činnost či s pouhou vnější úpravou výrobku. Na nehmotné výsledky procesu lidské tvořivosti se vztahuje právo duševního vlastnictví, jehož hodnota jde bohužel určit velmi těžce.

Poraďte se s odborníky!

Problematika patentů a práva duševního vlastnictví je ve skutečnosti ještě komplikovanější a právě proto se vyplatí vsadit na renomovanou advokátní kancelář, která vám pomůže i ve velmi specifických případech. O žádné nevíte? Obraťte se na společnost Korejzová & Spol., která nabízí komplexní právní služby v oblasti duševních i průmyslových práv. Tým zkušených advokátů, patentových zástupců a technických expertů vám poskytne komplexní právní pomoc a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí, prostřednictvím externích spolupracovníků. Více na korejzova.cz.