Potřebujete zařídit apostila? Na klíč se vám o ně postará eTuls

Uznatelnost zahraničních dokumentů v České republice, a naopak, těch českých v zahraničí, řeší takzvaná apostilizace dokumentů. Víte jak a kde ji zařídit? Předložili jste v zahraničí český dokument – může jít o rodný list, úmrtní list, oddací list, diplom výpis z obchodního rejstříku či výpis z trestního rejstříku – a byli jste stručně odmítnutí s tím, že potřebujete apostille? Poradíme vám, co to je i kde jej obstarat. Apostille, též apostila, je vlastně speciální forma ověřeného dokumentu, pravosti listiny, podpisu či razítka. Mezi státy existuje dohoda o uznávání veřejných listin ověřených speciální formou. Tehdy mluvíme o apostilech. Existuje ještě vyšší level ověřování, a tím je superlegalizace dokumentů. Apostila je jejich zjednodušenou formou. Apostila se vždy vyhotovují v jazyce té země, pro kterou se připravují. Přesto by vás nemělo překvapit, že název listiny se vždy uvádí ve francouzštině (tedy Apostille). Podívejte se na seznam zemí, kde si vystačíte s apostille, a kde už budete potřebovat dokument ve formě superlegalizace(legalisation).

Dokumenty jako apostila si obstaráte prostřednictvím specializované firmy

Zajišťuje je firma eTuls. Pokud potřebujete vyhotovit apostilizaci dokumentu, předložíte eTuls originální nebo úředně ověřený dokument. Apostilizace se platí formou kolků. Je třeba vždy počítat s delšími dodacími lhůtami dokumentů. Pokud jde o dokumenty české pro použití v zahraničí, jde o cca 2 dny až 2 týdny. U některých listin i déle. Jestliže se řeší naopak zahraniční dokument pro Českou republiku, je tato doba 2 dny až 4 týdny. Firma eTuls řeší na klíč i superlegalizaci dokumentů. Vždy je výhodnější využít možnost pořízení apostille, které je výrazně levnější, než když se jedná o superlegalizaci (uvádí se i pod názvem legalizace).

Víte, pro jaké dokumenty si lze pořídit apostila?

Některé jsme již jmenovali, teď si je ale specifikujeme blíže a podrobněji. Jedná se především o různé listiny vydávané matrikou: rodný, oddací či úmrtní list. Dále jsou to dokumenty související se studiem: doklady o základním, středním a vyšším odborném vzdělání, doklady o maturitě, státní zkoušce a vysokoškolské diplomy. Apostila se vyhotovují pro dokumenty, které vydávají justiční a notářské orgány. Dále jde o výpis z rejstříku trestů. Dalšími jsou různé obchodní listiny, jako výpis z obchodního rejstříku, dokumenty finančních úřadů, ale třeba i běžné faktury.

Nejen apostille na klíč

eTuls vyřídí kvalitní překlady dokumentů, apostilizaci i superlegalizaci dokumentů. Zejména ve chvíli, kdy vyřizujete více různých dokumentů, stáváte se doslova štvancem různých úřadů. Posílají vás ode dveří ke dveřím, z instituce na instituci. Tento zdlouhavý proces za vás dokáže na klíč vyřídit eTuls.

Publikováno: 01. 12. 2018

Kategorie: Podnikání

Autor: admin