Třídění komunálního odpadu: Proč je to důležité a jak na to?

V dnešní době se klade čím dál větší důraz na ochranu životního prostředí. Jedním z důležitých kroků, jak můžeme k ochraně životního prostředí přispět, je třídění odpadu. Tříděním odpadu se snižuje množství odpadu, který končí na skládkách, a naopak se zvyšuje množství odpadu, který se recykluje a znovu využívá. To šetří suroviny, energii a chrání ovzduší i vodu.

Třídit odpad se zdá být složité, ale ve skutečnosti to není nic náročného. Stačí si pořídit několik barevných nádob na různé druhy odpadu a naučit se, co do které nádoby patří.

Nejběžnější druhy komunálního odpadu a kam s nimi

Papír: Do modré nádoby patří noviny, časopisy, lepenka, papírové krabice a kancelářský papír. Papír by měl být čistý a suchý.

Plast: Do žluté nádoby patří PET lahve, kelímky od jogurtů a smetany, igelitové sáčky a fólie. Plasty by měly být čisté a suché, zmačkané, aby zabíraly méně místa.

Sklo: Do zelené nádoby patří skleněné lahve a sklenice. Sklo by mělo být čisté a bez víček.

Kovy: Do oranžové nádoby patří plechovky od konzerv, konzervárenské víčka a alobal. Kovy by měly být čisté a suché.

Bioodpad: Do hnědé nádoby patří zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová sedlina, skořápky od vajec a drobná květina. Bioodpad by měl být zabalen v papírovém sáčku.

Směsný odpad: Do popelnice 120 l či větší patří vše, co nepatří do výše uvedených kategorií. 

Kromě výše uvedených druhů odpadu existují i další, které se sbírají odděleně. Jedná se například o elektroodpad, baterie a pneumatiky. Informace o tom, kam s těmito druhy odpadu, naleznete na webových stránkách vašeho města nebo obce.

Třídění odpadu má mnoho výhod. Chrání životní prostředí, šetří suroviny a energii a snižuje znečištění ovzduší a vody. Navíc tříděný odpad se dá zpeněžit, takže tříděním odpadu můžeme i ušetřit.

Jak si usnadnit třídění odpadu

  • Pořiďte si barevné nádoby na různé druhy odpadu a umístěte je na viditelné místo.
  • Na nádoby nalepte štítky s označením, co do které nádoby patří.
  • V kuchyni umístěte koš na bioodpad.
  • Před vyhozením odpadu ho zmačkejte, abyste ušetřili místo.
  • Informujte se o tom, kam s neběžnými druhy odpadu, jako je elektroodpad, baterie a pneumatiky.

Třídění odpadu je snadné a každý z nás může přispět k ochraně životního prostředí. Začněte už dnes - třeba tím, že si pořídíte plastovou nádobu na odpad od PKgroup.cz.

Publikováno: 24. 04. 2024

Kategorie: Ostatní

Autor: admin