Zásady BOZP ve školách: 5 základních prvků

Školní prostředí je z hlediska BOZP velmi kontrolovaným objektem. Školení zaměstnanců se provádí většinou jednou ročně a nabízí také pohled do praktických událostí a statistik, které již ukazují na možné nedostatky.

Školské prostředí je specifické

Prostředí mateřských, základních, středních a vysokých škol má vždy svá specifika. I zde se provádí pravidelné BOZP školení a přistupuje se k pojmenování a následné minimalizaci vzniku rizik. BOZP a PO je přirozenou součástí každého dne. Velkým pomocníkem je poskytovatel poradenství v oblastech BOZP a PO, firma Extéria, o které se dočtete v referencích a recenzích na internetu.

Vyhledávání a prevence rizik

Podobně jako i na jiných pracovištích, také školská zařízení se musí zabývat vyhledáváním a prevencí vzniku rizikových faktorů v rámci BOZP. Pravidelně se tak například musí kontrolovat stav vybavení školy nebo pracovní podmínky zaměstnanců i studentů a žáků.

Evidence úrazů

Aby bylo možno příště předejít podobné situaci, je potřeba důkladně zaznamenat pracovní úrazy, ke kterým došlo v době vyučování. Samozřejmostí je vyhotovení záznamu o úrazu, nebo také objasnit příčiny, které k úrazu vedly.

Školení všech zaměstnanců

Ještě, než nový zaměstnanec může začít působit na své pozici, je nutné mu zajistit školení BOZP. Zde se seznámí nejen s technickými normami, ale také s předpisy na ochranu života a zdraví, nebo také s hygienickými a protiepidemiologickými předpisy.

Vedení dokumentace

Ředitel školy je povinen vést dokumentaci BOZP. Zde bude zaznamenáno absolvované školení jednotlivých zaměstnanců, kniha úrazů, školní a vnitřní řád, a také například evidence pracovní doby a přesčasů.

Poskytování OOPP

Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek je pro zaměstnavatele povinné. Ochranné brýle, respirátory, zástěry a další pomůcky by mělo ředitelství poskytnout nejen zaměstnancům, ale také studentům a žákům dané vzdělávací instituce. Zásady BOZP ve školách obsahují i revize strojů a zařízení.

Publikováno: 31. 05. 2022

Kategorie: Práce

Autor: admin