Jaké jsou požadavky na PO a školení požární ochrany?

Firmy musí dodržovat spoustu zákonných požadavků, mezi nimi i požadavky týkající se požární ochrany. Jak často je třeba kontrolovat hasicí zařízení, jak často musí zaměstnanci absolvovat školení PO a kdo ho vlastně může provádět? Pojďme se na zákony dané předpisy podívat. kurzy pro vstupní a pravidelná školení BOZP a PO" href="https://www.instructor.cz/skoleni-bozp-po" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Školení požární ochrany a další předpisy související s PO upravují Zákon o PO (133/1985 Sb.) a Vyhláška o požární prevenci (246/2001 Sb.). Pravidla se mírně liší podle toho, do jaké kategorie právnická či fyzická podnikající osoba spadá, zda jde o činnost s vysokým, zvýšeným, nebo bez zvýšeného požárního nebezpečí. Co konkrétně ale ta pravidla říkají?

Školení je vždy povinné, jeho obsah se liší

Školení zaměstnanců v oblasti PO je povinnost, nicméně jeho obsah se může lišit podle toho, do jaké kategorie firma spadá. I odborná způsobilost školitele je stanovena dle požárního nebezpečí provozované činnosti. Školení je nutné provádět jednou za dva roky u klasických zaměstnanců a jednou za tři roky u vedoucích zaměstnanců. O školení je samozřejmě nutné vést záznamy.

Dokumentace je nutností

Kromě informace o školení zaměstnanců musí firma uchovávat posouzení požárního nebezpečí, požární řád, řád ohlašovny požáru, požární knihu, zařízení a mnoho dalšího. Tuto celkovou dokumentaci musí spravovat a vést osoba odborně způsobilá v PO.

Nezapomínejte na pravidelné kontroly

Kontroly zajištění PO se provádí jednou za 3 měsíce u činností s vysokým požárním nebezpečím, jednou za 6 měsíců u činností se zvýšením nebezpečím a jednou za rok v provozech bez zvýšeného nebezpečí. Kromě toho je nutné myslet na pravidelné kontroly hasicích zařízení a cvičné požární poplachy. Věcí, na které je třeba myslet, není zrovna málo. Jak si je usnadnit?

Aspoň starosti se školením nechte na jiných

Žijeme v období, kdy je míru - EDUNIO" href="https://www.edunio.com/e-kurzy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vzdělávání online úplně běžné, tak proč neškolit online také PO? Vynikající volbou pro toto školení je platforma INSTRUCTOR od firmy PREVENT. Ta totiž nabízí školení, jež lze přizpůsobit firmě na míru. Jsou interaktivní, a tak se u nich zaměstnanci nenudí. Absolvovat je mohou kdykoliv a kdekoliv, třeba i z home office. A vůbec nejlepší na tom je, že platforma pro online školení za vás hlídá i termíny přeškolení a dokumentaci školení.

Při nedodržování hrozí pokuty

Za plnění povinností ohledně PO odpovídá statutární orgán. Jestliže stejné prostory využívá více právnických či podnikajících osob, o plnění povinnosti na daném místě se stará vlastník těchto prostor, pokud se smlouvou nesjedná opak. Berte na vědomí, že pokud nebudete plnit povinnosti PO, hrozí vám pokuta až ve výši 10 milionů korun. Stejně tak můžete mít problémy s pojistným plněním v případě nějaké pojistné události. Obraťte se tedy raději na odborníky, kteří vše pohlídají za vás. E-learning PO je prvním krokem správným směrem v této oblasti.

Publikováno: 09. 07. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: admin