Online vzdělávání nabízí s dobrým partnerem skvělé vychytávky

Firmy dnes vzdělávají více než kdy dříve. Napomohl k tomu rozvoj online vzdělávání. E-learning se stal standardem pro povinná školení, další rozšiřování znalostí zaměstnanců i pro vzdělávání v rámci benefitů pro zaměstnance. Díky chytrým e-learning platformám od společnosti PREVENT, se zjednodušila kompletní správa vzdělávacích aktivit ve firmách i jejich organizace. EDUNIO a INSTRUCTOR postrčily firemní vzdělávání do nového tisíciletí. Je jedno, jestli zaměstnance vzděláváte výhradně online formou, nebo pořádáte i běžné kurzy, či na kurzy zaměstnance vysíláte mimo firmu. INSTRUCTOR je LMS platforma, která pomáhá firmám vzdělávat se v oblasti BOZP a PO online formou. EDUNIO pak pomáhá spravovat veškeré vzdělávací aktivity, i když právě v oblasti online vzdělávání jde ještě více do hloubky. To proto, že přímo v rámci platformy jde využívat řadu již hotových kurzů. Nejčastěji jde o ze zákona povinná školení.

Digitalizace mění vzdělávání ve firmách

Typickými je školení BOZP a PO, ale i školení řidičů. Tato školení byla ještě donedávna poměrně velkou nákladovou položkou firem. Firmy zaměstnance osobně školily, nebo je dokonce na školení vysílaly. Dnes lze vše realizovat jako e-kurzy. Nejde však jen o samotné proškolení. Jenom správa a organizace těchto školení ve velkých firmách znamenala jednoho i více zaměstnanců v personálním oddělení, kteří se museli o tato školení starat. Platforma EDUNIO však přišla s tolika vychytávkami, že se organizace vzdělávání ve firmách, pečlivá evidence absolvovaných školení i dalších náležitostí staly naprosto snadnými na správu. Firmy nepotřebují zaměstnance navíc ani vlastní systém. Nikde se nehromadí papíry s podpisy zaměstnanců o absolvování školení. Vše se dělá elektronicky.

Chytré firmy vsadily na EDUNIO

Platforma EDUNIO je sofistikovaný systém s mnoha vychytávkami využitelnými zejména velkými firmami. Umožňuje spravovat různé skupiny uživatelů a snadno tak hlídat nutnost absolvování konkrétních školení či potřebu jejich periodického opakování. Pověřené osoby správou systému mají různé systémové role s odlišným rozsahem práv. Systém umí spravovat online kurzy, ale i jeho kombinaci s klasickými kurzy. Nabízí možnost snadného elektronického podepisování z jakéhokoliv zařízení s dotykovou obrazovkou. Firmy mohou mít v systému vlastní knihovnu dokumentů, přidělovat k nim přístup skupinám zaměstnanců i vyžadovat podepsané potvrzení o tom, že se zaměstnanec s dokumentem seznámil a rozumí mu. V EDUNIO lze spravovat i GDPR agendu.

Kurzy: hotové, na míru i vlastní

E-learning je samozřejmě též o konkrétních kurzech, takže ty v platformě nechybí. Vedle velkého množství hotových kurzu je možné žádat i úpravu kurzů na míru konkrétní firmě. Platforma však umožňuje firmám vkládat rovněž vlastní kurzy. Ty ani není nutné vytvářet v nějakém speciálním software. Stačí je připravit v běžných prezentačních SW, na které jsme zvyklí a se kterými běžně pracujeme.

Publikováno: 18. 10. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: admin