Online vzdělávání nabízí s dobrým partnerem skvělé vychytávky

Typickými je školení BOZP a PO, ale i školení řidičů. Tato školení byla ještě donedávna poměrně velkou nákladovou položkou firem. Firmy zaměstnance osobně školily, nebo je dokonce na školení vysílaly. Dnes lze vše realizovat jako e-kurzy. Nejde však jen o samotné proškolení. Jenom správa a organizace těchto školení ve velkých firmách znamenala jednoho i více zaměstnanců v personálním oddělení, kteří se museli o tato školení starat. Platforma EDUNIO však přišla s tolika vychytávkami, že se organizace vzdělávání ve firmách, pečlivá evidence absolvovaných školení i dalších náležitostí staly naprosto snadnými na správu. Firmy nepotřebují zaměstnance navíc ani vlastní systém. Nikde se nehromadí papíry s podpisy zaměstnanců o absolvování školení. Vše se dělá elektronicky.

Platforma EDUNIO je sofistikovaný systém s mnoha vychytávkami využitelnými zejména velkými firmami. Umožňuje spravovat různé skupiny uživatelů a snadno tak hlídat nutnost absolvování konkrétních školení či potřebu jejich periodického opakování. Pověřené osoby správou systému mají různé systémové role s odlišným rozsahem práv. Systém umí spravovat online kurzy, ale i jeho kombinaci s klasickými kurzy. Nabízí možnost snadného elektronického podepisování z jakéhokoliv zařízení s dotykovou obrazovkou. Firmy mohou mít v systému vlastní knihovnu dokumentů, přidělovat k nim přístup skupinám zaměstnanců i vyžadovat podepsané potvrzení o tom, že se zaměstnanec s dokumentem seznámil a rozumí mu. V EDUNIO lze spravovat i GDPR agendu.

Publikováno: 18. 10. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: admin