Překlady ze srbštiny a překlady do srbštiny

Potřebujete kvalitní překlady do srbštiny? Hledáte rychlý překlad ze srbštiny? Pak se na nás neváhejte obrátit. Profesionální online překladatelská agentura Express-Preklady.cz poskytuje kompletní služby pro stovky klientů ve více než třiceti jazycích.

Překlady ze srbštiny a překlady do srbštiny u profesionální online agentury

Překládáme například obchodní smlouvy, marketingové materiály, manuály, technické texty. Provádíme též lokalizace webových stránek a softwaru, poskytujeme soudní překlady a textové korektury.

Specifika srbského jazyka

Jazyková situace Balkánu

Úředním jazykem bývalé Jugoslávie byla až do roku 1992 srbochorvatština. Tento společný jazyk byl konstituován v polovině 19. století a využíval blízkosti národů Srbů a Chorvatů a jejich jazyků. Po událostech z 90. let 20. století se však v jednotlivých zemích Balkánu odděleně rozlišují jednotlivé národní jazyky, kterými jsou srbština, chorvatština, bosenština, černohorština. Všechny tyto jazyky jsou krajinnými variantami srbochorvatštiny, liší se asi jako dialekty jednoho jazyka, jejich slova jsou si velmi podobná. Rozlišování národních jazyků tak slouží především potřebě národního sebeurčení. Mají však i svá specifika, například bosenština se od ostatních odlišuje užíváním velkého množství orientalismů (turcismů, arabismů), což souvisí s historickým vývojem. Liší se též například převládající typ používaného písma – někde je to cyrilice, jinde se píše latinkou.

Srbština – východní varianta srbochorvatštiny

Srbština je tak jiným názvem pro tu variantu dřívější srbochorvatštiny, která se užívala na území Srbska. Je považována za východní odnož srbochorvatštiny, tzv. ekavskou (ekavica, ekavština). Druhou variantou je tzv. ijekavská (ijekavica, jekavština), které se užívá v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku a též na západě Srbska. Jedná se o historicky podmíněnou odlišnost, kdy se někdejší staroslovanská hláska jat proměnila na dnešní e v případě ekavské varianty jazyka, a nebo na ije v případě ijekavské varianty. Proto srbština má slovo „mleko“ a chorvatština zase „mlijeko.“

Písmo

Srbština se zapisuje cyrilicí, která je oficiálním písmem. V praxi se však užívá i latinka (která převažuje na internetu).

Zajímavosti srbštiny

· Její slovní zásoba do sebe během historického vývoje nasála vlivy z různých zdrojů. Kromě staroslovanského základu obsahuje turcismy, vlivy německé, ruské, maďarské a v moderní době též přejímá slova z angličtiny. · Pravopis je výrazně založen na fonetickém principu, psaný jazyk vychází z mluveného slova, kopíruje výslovnost a nadbytečné hlásky se nezapisují. · Měkké i neměkčí předchozí souhlásky, takže slabiky di, ti, ni se vyslovují tvrdě. · Hláska h se vyslovuje podobně jako české [ch]. · Již během středověku se v řeči stabilizoval systém čtyř přízvuků (krátký a dlouhý v kombinaci s klesavým a stoupavým). · Srbská gramatika zná stejně jako čeština tři rody (mužský, ženský, střední) a sedm pádů. Existuje zde však sedm různých časů – ovšem mnohé z nich se užívají jen knižně. · Ženská příjemní se nepřechylují. · Mezinárodní slovník obohatila o slova vampýr a slivovice.

Poznámka pro zvídavé: srbština versus lužická srbština

Jde o dva různé jazyky, které mají stejný pouze název. Srbština je jazykem balkánského národa Srbů a patří mezi jazyky jihoslovanské. Lužická srbština (též lužičtina) je západoslovanským jazykem Lužických Srbů, kteří žijí na území Lužice, tedy v Německu na sever od českého Šluknovského výběžku. Jde o potomky slovanského národa, který toto území obýval již od dob stěhování národů. Lužická srbština má dvě varianty, horní a dolní, přičemž dolní lužičtina je dnes již téměř mrtvým jazykem.

Jazyková rodina srbštiny:

Jazyky indoevropské - slovanské – jihoslovanské. Počet mluvčích se odhaduje na 12 milionů.

Publikováno: 28. 12. 2018

Kategorie: Ostatní

Autor: admin