Pronájem virtuálního sídla pro OSVČ a firmy: Pro koho je vhodný a v čem se vyplatí?

Jednou ze zákonných povinností podnikatele, který činnost provozuje jako fyzická osoba, tedy osoba samostatně výdělečně činná, je uvedení místa podnikání – sídla. Většina OSVČ používá svou skutečnou adresu, dle které spadá pod místní úřady – živnostenský úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního pojištění. Adresa sídla může být pouze jedna a podnikatel s ní vystavuje faktury a uzavírá smlouvy. Co si však počít v případě, kdy nelze nebo není vhodné uvést jako sídlo své trvalé bydliště? Pokud podnikatel nevlastní žádnou nemovitost, kterou by mohl využít jako sídlo fyzické osoby a nemá ve svém blízkém okolí nikoho, kdo by mu poskytl souhlas s umístěním sídla, může se obrátit na poskytovatele tzv. virtuálního sídla. Tato možnost je jediným východiskem i v případě, kdy dotyčný využívá jako trvalé bydliště adresu obecního úřadu – tu jako sídlo fyzické osoby uvést nelze.

Proč si podnikatelé a firmy zřizují virtuální sídlo v Praze?

Virtuální sídlo OSVČ Praha je správnou volbou hned z několika důvodů. Hlavní město je centrem obchodu a mít jej jako sídlo dodává podnikání na prestiži. U mnoha potenciálních obchodních partnerů dokonce může zvýšit pravděpodobnost na uzavření obchodu. K dalším výhodám patří nezanedbatelná úspora nákladů. Sídlo OSVČ Praha je výrazně levnější než pronájem fyzické kanceláře a ročně může podnikateli ušetřit desítky tisíc korun. Zřízení je rychlé a velmi jednoduché. Nedílnou součástí služby poskytnutí sídla bývá i doplňková služba virtuální asistence, v rámci které skutečná sekretářka zaznamenává telefony, zapisuje návštěvy apod.

Pro koho je služba vhodná a kde si ji objednat?

Virtuální sídlo je vhodné pro začínající OSVČ, mladé firmy a start-upy, podnikatele bez provozovny pracující v terénu, ale také pro lidi, kteří z určitých důvodů provozovnu často mění nebo si z jakéhokoliv důvodu nepřejí uvést jako sídlo své skutečné bydliště. Za cenu od 99 Kč měsíčně si ho můžete objednat na firmy-sidla.cz.

Publikováno: 12. 07. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: admin