S.r.o. za korunu aneb ZOK se blíží

Chcete vlastní společnost s ručením omezeným, ale nedisponujete dostatečným množstvím finančních prostředků, které musíte složit co by základní kapitál? Nevadí, existuje hned několik způsobů, jak zákon „obejít“. Můžete si nechat založit firmu na klíč s tím, že základní kapitál splatí prostředník, který za vás vyřídí veškeré administrativní úkoly, případně koupi již hotovou společnost – takzvanou ready made s.r.o. Nebo jen jednoduše počkáte do 1.ledna 2014 a založíte společnost se základním kapitálem ve výši 1 Kč.

Pokud se o dění ve světě podnikání příliš nezajímáte, možná jste nabyli domu, že si z vás děláme legraci. Neděláme. 1.ledna 2014 totiž vstoupí v platnost nový zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK), který má nahradit stávající obchodní zákoník. Úzce specializovaný zákon slouží k vymezení právních vztahů u obchodních společností a družstev a snížení minimální výše základního kapitálu na jednu jedinou korunu je zřejmě nejkomunikovanější změnou vůbec. Odpadá také povinnost ho do pěti let splatit.

Zákonodárci se k radikálnímu snížení výše vkladu rozhodli na základě skutečnosti, že že základní kapitál neplnil to, k čemu byl primárně určen, tedy nechránil věřitele. Podle zákona společnost nemusí udržovat majetek v jeho hodnotě a v praxi šlo pouze o nezbytnou formalitu. Nyní bude zájmy věřitelů chránit zákon o obchodních korporacích a to zvýšenou odpovědností jednatelů či ustanoveními o správě majetku.

Další významné změny se týkají uvolnění právní úpravy obchodních podílů – podle společenské smlouvy bude moci vzniknout několik druhů podílů a s nimi spjaty specifická práva a povinnosti. Bude-li to ve společenské smlouvě uvedeno, bude moci jeden společník vlastnit větší počet rozličných podílů. K převodu podílu na osobu stojící mimo společnost už navíc nebude třeba souhlas valné hromady, tedy za předpokladu, že tuto možnost nevyloučí dodatek ve smlouvě.

ZOK má inspiraci v právní úpravě obchodních korporací některých evropských, ale i mimo evropských států a nejrůznějšími úpravami obchodního práva. Měl by napomoci k výraznému zjednodušení zakládání společností, respektive i k zprůhlednění celého procesu. Zákon se ovšem dotkne také stávajících společností a to především takzvanými donucovacími ustanoveními, kterým se musí společnost chtě nechtě přizpůsobit. Zajímají-li vás podrobnosti, poraďte se s odborníky ze smartcompanies.cz.

Publikováno: 07. 05. 2013

Kategorie: Podnikání

Autor: admin

Tagy: s.r.o. za korunu | zákon o obchodních korporacích | ZOK