Skartace v regionu Brno? Obraťte se na REISSWOLF!

Co s nepotřebnými dokumenty, které nechcete nadále archivovat? V prvé řadě si uvědomte, že informace, které vy nepovažujete za důležité, může někdo jiný využít proti vám. Může se jednat o staré smlouvy, databáze s údaji o klientech a obchodních partnerech nebo strategické plány vaší společnosti. Předtím, než je zmuchláte a vyhodíte do koše, promyslete případné následky.... Vaší prioritou by měla být bezpečná likvidace, která zamezí dalšímu použití. V případě většího množství dokumentů se neobejdete bez odborníků. Likvidace dokumentů se nazývá skartace. V případě několika desítek až stovek archů zvládnete skartací s pomocí obyčejné kancelářské skartovačky, nicméně likvidaci celého archivu budete muset přenechat někomu jinému. Vsaďte na ty nejlepší a obraťte se na společnost REISSWOLF, která patří k evropské špičce.

Proč spolupracovat se společností REISSWOLF?

Společnost REISSWOLF v oboru působí již od poloviny 80. let minulého století a u nás začala skartovat v roce 1996. Zaměstnanci jsou prověření Národním bezpečnostním úřadem a můžete se spolehnout na naprostou profesionalitu a diskrétnost. Spolupráce probíhá následovně:
  1. zaměstnanci s vámi zkonzultují vaše požadavky a navrhnou optimální řešení
  2. dokumenty, které chcete skartovat, vyzvednou přímo u vás
  3. proběhne likvidace na vysokokapacitním drtiči
  4. obdržíte certifikát o provedené práci a ekologickém nakládání s odpady

Uchováváte data v elektronické podobě?

Pozor, společnost REISSWOLF zajišťuje také likvidaci datových nosičů – např. hardisků, disket, CD či DVD. Skladujete-li citlivá data v elektronické podobě, možná netušíte, že pouhé vymazání nestačí. Data se na některých nosičích uchovají i přesto, že je nevidíte a to až do doby, než je přemažou jiná data. Nechcete-li ať se k nim dostane nepovolaná osoba, využijte bezpečnou likvidaci. Společnost REISSWOLF nepůsobí jen v okolí města Brno, ale celorepublikově. Zde najdete informace ohledně skartace pro Karlovy Vary.

Publikováno: 19. 08. 2014

Kategorie: Podnikání

Autor: admin