Bez dopravního značení by na silnicích nebylo bezpečno. Kdy se značky mohou hodit vám?

Dopravní značení nás na silnicích provází na každém metru. V momentě, kdy usedneme za volant, si musíme dávat obrovský pozor, abychom nezpůsobili nehodu. A právě proto má dopravní značení obrovský význam – panoval by bez něj chaos. Ale jestlipak víte, kde ještě značky nachází uplatnění?

Dopravní značení je nezbytné i při údržbách silnic

Řidičům nemusíme zdůrazňovat, že se značky objevují téměř všude. Primárně slouží k tomu, aby nastolily řád a varovaly účastníky před potencionálními riziky. Některé značení zase slouží k čistě informativním účelům. Dopravní značení je však často potřeba zajistit i v jiných případech, respektive na místech, kde se běžně nevyskytuje. Využívá se například při opravách a údržbě silnic. Dále pak ve firemních areálech a všude, kde je zapotřebí korigovat provoz.

Údržba silnic u nás probíhá často

Údržba silnic je v České republice prováděna téměř neustále. Taková místa se musí při údržbě vždy označit odpovídajícím dopravním značením, a to takovým způsobem, aby bylo přehledné pro řidiče, kteří tímto místem projíždějí. Tyto činnosti mohou provádět firmy se souhlasem příslušných úřadů a PČR.

Seznamte se s TOP Znak - odborníky na značení

TOP Znak je společnost, která se v oboru prodeje, pronájmu a realizace dopravního značení pohybuje dostatečně dlouho. Nedílnou součástí nabídky jsou zpomalovací prahy, dopravní zrcadla, balisety, parkovací zábrany a sloupky. Specialisté vám zajistí také DIO (projekt dopravně inženýrského opatření).

Jak se dělá vodorovné dopravní značení?

Zajímáte se o problematiku dopravního značení a ptáte se, jak se realizuje v praxi? Aplikace vodorovných značek se může provádět ručně i strojově. V praxi záleží na specifické situaci. Chcete-li se na dané téma dozvědět více , kontaktujte TOP Znak a nechte si poradit. Bližší informace najdete na www.topznak.cz. Web funguje i jako e-shop a můžete si jeho prostřednictvím objednat dopravni znaceni a komponenty.

Publikováno: 27. 05. 2019

Kategorie: Ostatní

Autor: admin