Co je to bonita?

Rozhodli jste se požádat o úvěr a narazili na pojem, jehož význam vám není zcela jasný? Bonita klienta/žadatele či jen bonita (angl. credit worthiness) je přitom velmi důležitá. V podstatě na ni záleží, zda poskytovatel vaši žádost schválí a za jakých podmínek vám úvěr poskytne. Vyřídit si půjčku dnes není složité. Na nabídky úvěrů narazíte na každém rohu – ať už jde o spotřebitelské půjčky na nákup zboží apod. Menší obnos získáte poměrně bez problémů, ovšem větší částku v rámci klasické bankovní půjčky ji není tak snadné vyřídit. Významnou roli má právě dostatečná bonita. O co jde a jakým způsobem se zjišťuje? Poskytování úvěrů je pro banky rizikové. Hrozí, že dlužníci nebudou hradit splátky včas a v horším případě se jich nedomůžou vůbec. Hovoříme o tzv. úvěrovém riziku, které se poskytovatelé snaží zmírnit různými opatřeními. Především pak prověřováním bonity. Jednou z možností, jak eliminovat riziko nesplácení úvěru, je poskytování finančních prostředků pouze solventním žadatelům – tedy lidem, u nichž je pravděpodobnost nesplácení nízká až zanedbatelná. Jedná se o bonitní žadatele.

Jak s bonitou souvisí úroková sazba?

Banky si prověřují všechny zájemce o úvěr a na základě různých kritérií (tzv. scoringový systém) jsou schopny zjistit, zda je dotyčný schopen pravidelně hradit splátky. Na základě bonity je často stanovena úroková sazba. Obecně platí, že klienti s vyšší bonitou mají nárok na úvěry s nižší úrokovou sazbou. Žadatelé s nižší bonitou naopak pro banku představují vyšší riziko, což bývá kompenzováno vyšším úročením. Nejméně bonitním klientům je žádost o úvěr zamítnuta.

Jak banka při prověřování bonity postupuje?

Podle čeho bankovní ústavy bonitu klientů posuzují? Roli hrají osobní údaje, ale také výše příjmu a pravidelné výdaje. Obecně banky preferují mladší klienty s vyšším dosaženým vzděláním a perspektivní profesí (např. lékař či právník je na tom z pohledu bonity lépe než stavební dělník). Rozdílně přistupují také k pohlaví – muži jsou vnímání jako klienti s větší tendencí k nesplácení. A samozřejmě závazky – bezdětní žadatelé jsou pro banku méně rizikoví než lidé s více dětmi. Zdaleka největší význam však mají žadatelovy příjmy. Banky upřednostňují klienty, u nichž se předpokládá stabilní příjem i v budoucnu. V tomto směru jsou na tom hůře podnikatelé a zaměstnanci mají naopak výhodu. Žadatel o úvěr by však neměl být ve zkušební době. Do příjmové složky se počítají také rodičovský příspěvek, invalidní důchod, příjmy z pronájmu apod. Bonita klienta se odráží i od jeho pravidelných výdajů. K těm obvyklým patří výdaje za bydlení, platby pojištění, úhrada jiných splátek, alimenty apod.
Před žádostí o úvěr je vhodné zrušit nevyužívané kontokorenty a kreditní karty, neboť i tyto finanční produkty mohou významně ovlivnit bonitu.

Publikováno: 12. 04. 2019

Kategorie: Finance

Autor: admin